Munkahelyi képzések támogatására vonatkozó pályázati lehetőségek

Munkahelyi képzések támogatására vonatkozó pályázati lehetőségek

 

A munkavállalók és így a cégek versenyképességének növeléséhez, a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek javításához és az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez, támogatásához az operatív programok keretében munkahelyi képzések pályázati lehetőségei nyíltak meg.

 

Érdemes mindenkinek megfontolnia a pályázás lehetőségét, amihez e rövid – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft hírlevelében megjelent - összefoglalóval igyekszünk támogatást nyújtani.

https://mkvkok.hu/munkahelyi-kepzesek-tamogatasara-vonatkozo-palyazati-lehetosegek?utm_source=12594-MKVKOK%20H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=322389-K%C3%A9pz%C3%A9si%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%202017.05.04.%20-%201&utm_medium=11665-email&utm_content=K%C3%A9pz%C3%A9si%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%202017.05.04.

A pályázatok május, illetve június elejétől nyújthatók be október végéig, és csekély összegű támogatás (200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg) igénybe vétele esetén nem szükséges önerő biztosítása.

A pályázatírásra szakosodott vállalkozások, tanácsadó irodák megfelelő támogatást tudnak a pályázatokkal kapcsolatosan nyújtani. Ennek keretében előzetes konzultációban segítenek felmérni, hogy

·         megvannak-e a feltételek a pályázathoz;

·         célszerű-e pályázni egy-egy területre;

illetve a feltételek megléte esetén a pályázati dokumentációk benyújtásában is részt vesznek.

A pályázatoknál ( s így az e témában megjelent pályázatoknál is) a számviteli szakemberek az elszámolástechnikai kérdésekben tudnak partnereiknek segítséget nyújtani.

 

Az egyes operatív programok speciális jellemzői

Mikro-, kis- és középvállalatok

1.) Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 („Vidék”) (250 főig)

Pályázható összeg: min. 3 M Ft – max. 50 M Ft Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít. Forrás: 19 040 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.30.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

 

 

2.) Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára - VEKOP-8.5.3-17 (Közép-Magyarország) (250 főig)

Pályázható összeg: min. 3 M Ft – max. 50 M Ft Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít. Forrás: 1 840 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.01.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 3 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

 

Nagyvállalatok

1.) Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - GINOP-6.1.5-17 („Vidék”) (250 főtől)

Pályázható összeg: min. 10 M Ft – max. 100 M Ft Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000 forint előleget biztosít. Forrás: 21 520 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.05.03.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft), azt követően min. 50% (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzése esetén 40%)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 17 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

 

 

2.) Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - VEKOP-8.5.2-17 (Közép-Magyarország) (250 főtől)

Pályázható összeg: min. 10 M Ft – max. 100 M Ft Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000 forint előleget biztosít. Forrás: 1 300 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.01.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft), azt követően min. 50% (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzése esetén 40%)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 17 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

 

Az egyes operatív programok közös jellemzői

Közbeszerzési értékhatár: 15 millió Ft Képzési költségkorlátok: max. 580.000 Ft/fő és max. 5.000 Ft/fő/óra Kiválasztás: egyszerűsített (beérkezési sorrendben)

Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

1.) A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.

2.) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)

3.) A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

4.) A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyben a megjelölt k a képzések:

 • az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 1. sz. szakmai melléklete alapján) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy
 • a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
 • Fktv. 2. § 5. pontja szerinti hatékony munkavégzést, a hatékony kommunikációt, termelésszervezői ismeretek bővítését, valamint vezetői készségek fejlesztését célzó egyéb képzések és/vagy
 • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.

5.) Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás. Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:

 • A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
 • A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában – pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
 • Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
 • Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
 • A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
 • A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

6.) A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;

7.) A belső képzés megvalósítása esetén elvárás:

 • A belső képzésként egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
 • A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
 • A képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni,
 • valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket is teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában előír.

8.) A külső képzés megvalósítása esetén elvárás:

 • A Felhívás 3.1.2.1.aa) pontban meghatározott OKJ képzést és a 3.1.2.1. ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként valósítható meg.
 • Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
 • A Felhívás 3.1.2.1.ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
 • Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is meg kell kötni a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.

9.) A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.

10.) A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

11.) Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

 • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani (nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 12. pontja), a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • Munkaidő-kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez.

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

Képzési támogatás az alábbi elszámolható költségekhez nyújtható:

 • az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen;
 • az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig. Nem számolható el szállásköltség, kivéve a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltségét;
 • a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei;
 • a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen.

Képzési támogatás nem nyújtható a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, illetve támogatott beruházásnál a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket valamelyik pályázati lehetőség, de a pályázati dokumentáció összeállításában úgy érzik, szakmai támogatásra volna szükségük, érdemes lehet egy gyakorlott pályázatíró szakembert megkeresni, amilyen például: 

 

 

 

 Vissza!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék