MKVK Könyvelői Tagozatának

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályának felhatalmazása alapján, illetve figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásaira 2009. évben megalakult az MKVK Könyvelői Tagozata. 

A tagozat tagjai azok a kamarai tag könyvvizsgálók, akik könyvelői tevékenységet is végeznek.

A Könyvelői Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében működik. 

A Tagozat működését, tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli. 

A Tagozat célja:

  • a szakmai területeit érintő szakmai kérdések, jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése, 
  • a Tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a Tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez, 
  • a Tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra, módszertanokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése. 

A Tagozat évente 3-4 szakmai rendezvényt tart évente, amelyen aktuális számviteli kérdéseket neves előadók világítanak meg a tagok számára. A Tagozat kapcsolatot tart fenn az MKVK más tagozataival (pl. Adótagozat, Informatikai Tagozat, Natúra Tagozat), amelynek keretében a kapcsolódási pontokat is áttekintjük. Szakmai rendezvényeink témái közé igyekszünk – a számviteli témájú előadások mellett – munkamódszertani, ügyfélkezelési kérdéseket is felvenni.

A Könyvelői Tagozat szerepe a jövőben egyre fontosabb lehet, hiszen a kötelező könyvvizsgálat értékhatárának emelkedése sok könyvvizsgálót késztet (esetleg kényszerít) arra, hogy a könyvvizsgálat mellett könyvelési tevékenységet is felvegye a szolgáltatásai közé. 

dr. Sallai Csilla

MKVK Könyvelői Tagozat

elnök

Tisztelt Elnök Asszony, Kedves Csilla!

A héten lezajlott szakmai versenyek második fordulóján és díjátadáson személyes részvételéért,
továbbá a versenyek támogatásáért ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
318,19
CHF
280,22
USD
281,48

Kit érinthet a Munkatörvénykönyve túlmunkára vonatkozó új szabálya?

Az érintettség függ a munkáltatónál alkalmazott bérezési rendszertől, attól, hogy van-e kollektív szerződés az adott cégnél, illetve a munkáltató és munkavállaló megállapodásától. Annak valószínűsége, hogy a munkavállalót a legrosszabb szcenárió érinti, - a szakértők szerint – igen csekély. A változások – még a túlmunka miatti többletköltségek ellenére is - a vállalkozásoknak, a munkáltatóknak adnak némi biztonságot ezekben a szűkös munkaerőhiányos viszonyok között.

 

Bővebben...