NAV Információs füzetek

NAV Információs füzetek


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei az adózással kapcsolatos témákban rendszeresen készítenek tájékoztató jellegű kiadványokat, amelyek letölthetők az NAV honlapjáról.

http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/Informacios_fuzetek


Ezek a tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák. Az anyagokat a mindenkor hatályos jogszabályi háttérnek megfelelőek, mert azokat rendszeresen frissítik.
Ezzel is igyekszik az adóhatóság a gazdálkodókat a jogkövető magatartásra ösztönözni, hiszen a jogszabályok nem ismerete senkit sem mentesít az esetleges jogkövetkezmények alól. Konkrét esetekben – az alábbi tájékoztató anyagokon túl – célszerű szakemberhez (adótanácsadóhoz, számviteli szakemberhez) fordulni.
 

 1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai
 2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem
 3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok
 4. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása
 5. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai
 6. Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai
 7. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai
 8. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében
 9. Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2015. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai
 10. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai
 11. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
 12. Társas vállalkozások, társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége
 13. Nonprofit szervezetek adózásának szabályai
 14. Tevékenységet kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai
 15. A külföldi utast megillető áfa-mentesség alapvető szabályai
 16. Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai
 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai
 18. A számla nyugta kibocsátásának alapvető szabályai
 19. A visszterhes vagyonátruházási illeték
 20. Az öröklési illetékek
 21. Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja
 22. Adóhatósági igazolások
 23. Önellenőrzés
 24. Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről
 25. Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2015-ben?
 26. Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?
 27. Tájékoztató a közösségi adószámról
 28. Társasházak adózásának alapvető szabályai
 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének legfontosabb szabályai
 30. A fizetési kedvezmények alapvető szabályai
 31. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések
 32. Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez
 33. Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere
 34. Az adóhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályok
 35. Tájékoztató bankkártyás adófizetésről
 36. A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok
 37. Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról
 38. Az ajándékozási illeték
 39. A távközlési adó.doc
 40. A bejelentés-köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató
 41. A társasági adó legfontosabb szabályai
 42. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai
 43. Energiaadó 2015
 44. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai
 45. A biztosítási adó szabályai
 46. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai
 47. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai
 48. Környezetvédelmi termékdíj
 49. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség
 50. A baleseti adó szabályai
 51. A kulturális adó szabályai
 52. A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés lehetősége
 53. Népegészségügyi termékadó
 54. A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere
 55. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról)
 56. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai
 57. Az EMCS alkalmazása
 58. Nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység         
 59. Az Európai Unió külső vámhatárán működő határkirendeltségek
  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló  VP igazgatóságok közérdekű információi
   Magyarországon üzemeltetett vámudvarok elérhetőségei
 60. A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
 61. A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai
 62. A jövedéki biztosíték bankgarancia formájában történ biztosítása
 63. A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók
 64. A reklámadó legfontosabb szabályai


 Vissza!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék