Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy adott vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámolója a vonatkozó törvényi előírások szerint készült. A könyvvizsgáló a munkáját meghatározott etikai normák és a könyvvizsgálati standardok alapján végzi, amelyek meghatározzák a kötelezően alkalmazandó munkamódszereket, eljárásokat. A könyvvizsgáló a munkája elvégzése után ún. független könyvvizsgálói jelentést ad ki a tulajdonos(ok) számára, amely egyértelműen és világosan tartalmazza a könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos állásfoglalását.

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a könyvvizsgálói véleményt (záradékot). Ebben a könyvvizsgáló a tulajdonosoknak arról nyilatkozik, hogy a vizsgált beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A jelentés tartalmát tekintve lehet

  • tiszta záradék,
  • záradék figyelemfelhívással vagy
  • minősített záradék.

Ez utóbbi lehet:

  • korlátozott vélemény,
  • ellenvélemény vagy
  • véleménynyilvánítás visszautasítása.

A záradék soha sem jelenti azt, hogy a vállalkozás beszámolója minden hibától mentes, csak azt, hogy lényeges hibát nem tartalmaz. 

"Lassan közeledik az év vége, ilyenkor mindig számba vesszük az eredményeinket, készülünk az év végi ünnepekre és lelkesen tervezgetjük a jövő évet. A Magnolia Day Spa csapata nevében ezúton ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
358,54
CHF
326,88
USD
296,61

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...