„Kísérleti nyuszi”


A könyvelők, könyvvizsgálók és adótanácsadók igazi „kísérleti nyuszi” szerepben érezhetik magukat, mert a folyamatos teljesítésű szolgáltatások áfa kezelésének szabálya elsőként rájuk vonatkozik. Ez a jogszabályváltozás már többször terítéken volt, de eddig többször el is halasztották a hatályba lépését. De most - első lépésben - 2015. július 1-től viszont a könyvviteli szolgáltatást végzőkre bevezetik a jogszabályváltozást.

A jogalkotó - vélhetően - úgy gondolta, hogy amennyiben a számviteli szolgáltatóknál sikeres lesz az átmenet, akkor ők majd segítséget nyújtanak a gazdasági élet többi szereplője számára az átálláshoz.

A 2015. július 1-től életbe lépő jogszabályi hely pontos szövege a következő:


„58/A. § (1) Az 58. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a felek a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásról időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés
a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi,
b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.”


Így a jogszabály szövegét átolvasva már mindenki számára világos, hogy itt tényleg kell majd az érintett vállalkozások számára a szakszerű segítség a megértéshez.

Ha megnézzük a jogszabályi szöveget, akkor láthatjuk, hogy az általános szabályban [(1) bekezdés] és a kivételeknél [(2) bekezdés] egyaránt az elszámolási időszakra utal.
Ezek után végig kellene gondolni, milyen időszakról is szeretne a szolgáltató számlát kiállítani.
A könyvelők a végzett szolgáltatást az esetek többségében úgy definiálják, hogy mely könyvelési időszak anyagait dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy a „májusi könyvelés” valójában a június hónap elején vagy közepén megkapott bizonylatoknak a feldolgozását jelenti. Tehát – egy nem jól megfogalmazott szerződés alapján – olyan teljesítési időpont is életbe léphet, amelynél valójában még a feldolgozandó anyag nincs is a könyvelőnél.

Ebből a példából is láthatjuk, hogy a könyvelői társadalom azon részénél, akik utólagosan számláznak, át kell gondolni a szolgáltatásnak, illetve a teljesítésnek a valós tartalmát és időpontját.

A jogszabályi változással kapcsolatosan a szolgáltatóknak át kell tekinteni a számlázi gyakorlatukat, hogy a jogszabályoknak megfelelően, de ez mellett a likviditásuk figyelembevételével tudják a számláikat kiállítani.
Ez eredményezheti, hogy az átállás hónapjában akár két számlát is kiállítanak, majd ezt követően újra beáll az időszakonkénti egyenletes számlázás.

A most nem érintett, de folyamatos jellegű szolgáltatásokra a fenti áfa szabály bevezetésére 2016. január 1.-vel kerül sor. Ezzel az időponttal hatályát veszti a fenti 58/A §, s általánosságban minden érintettre az áfa törvény 58 § előírásai lesznek az irányadók.
Tehát a többi folyamatos teljesítésű szolgáltatást végző vállalkozásnak is el kell lassan kezdeni az átállásra való felkészülést, amelynek keretében:

  • szerződéseket,
  • általános szerződési feltételeket,
  • számlázási módszereket

kell átalakítani.
Ehhez majd jól fog jönni a könyvelők, könyvvizsgálók, adószakértők átállási gyakorlata.


 Vissza a bloghoz!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék