Stallum jogi nyilatkozat

A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Az írásokban szereplő információk általános jellegűek és folyamatosan változhatnak, illetve az egyes témákkal kapcsolatos jogforrások sok esetben különböző értelmezéseket és eltérő alkalmazási gyakorlatot tesznek lehetővé, ezért a közölt információk egyedi esetekben való felhasználása előtt célszerű kikérni szakértő véleményét. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot. A honlapon megtalálható információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja fel. Az írások készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, mindazonáltal az anyagunkban esetlegesen szereplő elírásokért, valamint az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

A mobilbarát weboldal grafikai tervezése és kivitelezése a Usernet segítségével valósult meg. Szolgáltatásuk része továbbá a honlappal kapcsolatos online marketing tevékenység biztosítása is. Bármely az oldal működését érintő észrevételével forduljon bizalommal szakértő csapatukhoz.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a www.stallum.hu oldalra való belépés egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

  • A www.stallum.hu oldal tartalma a Stallum S+S Kft szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll. 
  • A Stallum S+S Kft fenntart a weboldalain megjelenő tartalom egészének vagy egy részének másolásával, terjesztésével kapcsolatos minden jogot. A lapokhoz tartozó tartalmat és a weboldalak kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 
  • A weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra, program stb.) feldolgozása és értékesítése a tulajdonos előzetes engedélye nélkül tilos. A látogató az oldalak kivonatait - kizárólag saját felhasználás céljából- merevlemezre mentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult ezek további felhasználására, terjesztésére adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára. 
  • A stallum.hu domain név, valamint a Stallum név és a Stallum-logó szerzői jogi védelmet élveznek. A hivatkozás kivételével, felhasználásuk kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • A Stallum weboldalairól tartalmat csak a www.stallum.hu-ra való hivatkozással lehet átvenni, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a weboldalakra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.
  • A Stallum S+S Kft nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Stallum S+S Kft. weboldalai bármilyen módon kapcsolódnak. 
  • A Stallum S+S Kft weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Amennyiben, a weboldalakon a Stallum S+S Kft-től független változtatás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - a Stallum S+S Kft semmilyen garanciát nem vállal a látogató előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan. 
  • A Stallum S+S Kft fenntartja a jogot, hogy weboldalainak tartalmát bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse. 

„A Stallum irodáját minden cég megirigyelheti. Munkán során a legkülönbözőbb munkahelyeken fordulok meg és nem találkoztam még csak hasonlóval sem. Ide jó belépni is! Azonnal feltűnik a ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...