MKVK Könyvelői Tagozatának

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályának felhatalmazása alapján, illetve figyelemmel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásaira 2009. évben megalakult az MKVK Könyvelői Tagozata. 

A tagozat tagjai azok a kamarai tag könyvvizsgálók, akik könyvelői tevékenységet is végeznek.

A Könyvelői Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében működik. 

A Tagozat működését, tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli. 

A Tagozat célja:

  • a szakmai területeit érintő szakmai kérdések, jogszabályok véleményezése, azok módosítására javaslat készítése, 
  • a Tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a Tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez, 
  • a Tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra, módszertanokra javaslatok készítése, azok bevezetésének elősegítése. 

A Tagozat évente 3-4 szakmai rendezvényt tart évente, amelyen aktuális számviteli kérdéseket neves előadók világítanak meg a tagok számára. A Tagozat kapcsolatot tart fenn az MKVK más tagozataival (pl. Adótagozat, Informatikai Tagozat, Natúra Tagozat), amelynek keretében a kapcsolódási pontokat is áttekintjük. Szakmai rendezvényeink témái közé igyekszünk – a számviteli témájú előadások mellett – munkamódszertani, ügyfélkezelési kérdéseket is felvenni.

A Könyvelői Tagozat szerepe a jövőben egyre fontosabb lehet, hiszen a kötelező könyvvizsgálat értékhatárának emelkedése sok könyvvizsgálót késztet (esetleg kényszerít) arra, hogy a könyvvizsgálat mellett könyvelési tevékenységet is felvegye a szolgáltatásai közé. 

dr. Sallai Csilla

MKVK Könyvelői Tagozat

elnök

"Dr. Sallai Csillát több mint egy éve ismerem, és bátran mondhatom, hogy eddigi üzleti pályafutásom alatt, még nem találkoztam ennyire elkötelezett, szakértő könyvvizsgálóval.

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...