Szolgáltatásaink

„Stallum :

 • állás, hivatal, valamint a vele  járó javadalom.

 • díszesen kiképzett, olykor intarziával díszített templomi szék vagy széksor …”

 • (Új Magyar Lexikon VI. 1/2)

  Tevékenységünkkel olyan adózási és számviteli hátteret igyekszünk nyújtani, amely partnereink stallumát erősítheti.

  Könyvelés, bérszámfejtés

  Küldetésünk, hogy ügyfeleink számára magas színvonalú könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatást nyújtsunk, amely biztos alapot nyújthat úgy a management mindennapi döntéseihez, mint hosszabb távú terveik megvalósításához. A könyvelés a vagyon nagyságában és összetételében bekövetkező változások folyamatos rögzítése.

  A könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás keretébe az alábbi feladatok tartoznak (az ÁSZF-ben részletezve):

  • Mérleg és eredményszámlák folyamatos vezetése a rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján;
  • Vállalkozás eredményének megállapítása;
  • Beszámoló összeállítása;
  • Tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása; 
  • Vevők és szállítók folyószámlájának vezetése, mindenkori nyitott tételekről lista biztosítása;
  • Könyvelés számain alapuló információk adás;
  • Számviteli politika és egyéb számviteli szabályzatok elkészítése és aktualizálása;
  • Bérszámfejtés, a kapcsolódó munkaügyi adminisztráció;

  Könyvvizsgálat

  A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy adott vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámolója a vonatkozó törvény előírások szerint készült. A könyvvizsgáló a munkáját meghatározott etikai normák és a könyvvizsgálati standardok alapján végzi, amelyek meghatározzák a kötelezően alkalmazandó munkamódszereket, eljárásokat. A könyvvizsgáló a munkája elvégzése után ún. független könyvvizsgálói jelentést ad ki a tulajdonos(ok) számára, amely egyértelműen és világosan tartalmazza a könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos állásfoglalását.

  A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a könyvvizsgálói véleményt (záradékot). Ebben a könyvvizsgáló a tulajdonosoknak arról nyilatkozik, hogy a vizsgált beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

  A jelentés tartalmát tekintve lehet

  • tiszta záradék,
  • záradék figyelemfelhívással vagy
  • minősített záradék.

  Ez utóbbi lehet:

  • korlátozott vélemény
  • ellenvélemény vagy
  • véleménynyilvánítás visszautasítása,

  A záradék soha sem jelenti azt, hogy a vállalkozás beszámolója minden hibától mentes, csak azt, hogy lényeges hibát nem tartalmaz. 

  Adó- és üzletviteli tanácsadás

  A könyvelés, könyvvizsgálat területén felhalmozódott tudás és tapasztalat alapján  ügyfeleink részére széleskörű átvilágítási és tanácsadói tevékenységet biztosítunk. A szolgáltatásokat akár a könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatásainkkal csomagban, de attól elkülönülten nyújtjuk, de egyedi megbízásokat is teljesítünk.

  A tanácsadói tevékenységünk az alábbi szolgáltatási területeket öleli fel:

  • adó- és pénzügyi átvilágítás;
  • adóhatóság előtti képviselet ellenőrzéseknél vagy egyéb ügyekben;
  • számviteli átvilágítás, tanácsadás;
  • átalakulások számviteli és adózási feladatainak lefolytatása;
  • üzleti folyamatok optimálása;
  • belső ellenőrzések lefolytatása.

  A tanácsadói tevékenységünkhöz kiterjedt tanácsadói háttérrel rendelkezünk a kapcsolódó területekről is. 

  Több mint egy éve ismerem dr Sallai Csillát, és sokszor lenyűgözött, hogy mennyire napra kész a változásokban, és milyen sok ötlete van arra, hogy legyen rendben egy cég könyvelése. Az, hogy 12 fővel dolgoznak, objektíven ...

  Bővebben...

  Árfolyamok

  EUR
  CHF
  USD

  Kamatkedvezmény

  Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

  Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

  Bővebben...