Jelentkezési lap a 2015.évre a Könyvelőiroda-Vezetők Klubjába

 

http://www.penta.hu/kvk

 

KÖNYVELŐIRODA VEZETŐK KLUBJA (KVK), egy több száz könyvelőirodát magába tömörítő civil szakmai önszerveződés. A tagok túlnyomó többsége a fővárosban, illetve annak vonzáskörzetében él és dolgozik, de a tagok között Soprontól Nyíregyházáig vannak kollegák.

Előzmények

Egy szűk szakmai baráti társaság gondolatai nyomán 2003 évben hoztuk létre a KVK-t azzal a céllal, hogy - szervezeti kötöttségek és kötelezettségek nélkül - legyen egy olyan szakmai fórum, ahol a könyvelés területén dolgozó, egymástól teljesen független vállalkozások a saját és egymás munkáját segítve találkozhassanak és az aktuális kérdésekben konzultálhassanak. 

Közös szándék a szakma színvonalának emelése, a tagok által nyújtott szolgáltatások harmonizálása és a kollegialitás fokozása. 

Minden könyvelő, könyvelő cég elmondhatja, hogy van egy vagy több olyan szakmai terület, amelyben ő az átlagosnál több ismerettel rendelkezik, míg más területeken esetleg kevesebb tudással, tapasztalattal bír. Ez természetes, hiszen a könyvelés, az adózás területén, a napi szinten változó jogszabályok mélyreható megismerésére csak azok gyakorlati előfordulásakor van mód és idő. Ezt a felhalmozódott tudásanyagot igyekeznek a klub tagjai a többi tagtárs és az ügyfelek számára is elérhetővé tenni, hasznosítani.

A KVK 2005 óta Penta Unió Zrt. szakmai és infrastrukturális hátterével és támogatásával működik. A Penta Unió kulturált, a célnak kiválóan megfelelő helyet és technikát biztosít a rendezvények lebonyolításához, segíti a levelezőrendszer működését, illetve bizonyos rendezvényeire kedvezményes részvételi lehetőséget biztosít. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy mára már országos szervezetté nőtte ki magát, s aktívan részt vesz a szakma elismertségének fokozásában.

A KVK a tagjai számára az együttműködésre, a közös gondolkodásra, az egymás munkájának a segítésére több lehetőséget is biztosít. 

Klubdélutánok

  • A klubélet fontos részét képezik a klub-délutánok, amelyeket évente 10 alkalommal, előre megtervezett időpontokban szervezünk meg. Ezeken az összejöveteleken aktuális kérdéseket beszélünk meg - adózási, számviteli és munkaszervezési megközelítésből. A felvetett kérdések között szerepelnek azok a vezetéstechnikai és ügyfélkezelési eljárások is, amelyek kimondottan a könyvelőirodák munkáját érintik. Az összejövetelekre az aktuális témákban a tagok korreferátumokat készítenek, de ha a téma megköveteli, külső szakértőket is hívunk. A szakmai előadásokat követően a tagok kötetlen beszélgetésben osztják meg egymással véleményüket, tapasztalataikat, ötleteiket. 

Levelezőrendszer

  • Egy aktívan működő internetes fórumon, illetve levező-rendszeren keresztül a KVK tagjai megoszthatják egymással tapasztalataikat, illetve kérdezhetnek, segítséget kérhetnek egymástól. E rendszeren belül működik egy tudástár, amelybe a tagok által használt egyedi szakmai anyagok (pl. táblázatok, körlevélminták, stb.) kerülnek feltöltésre, s így a más klubtagok számára is ezek hozzáférhetővé válnak.

Tapasztalatcsere

  • A klubtagok igyekeznek a munkájukat egy saját maguk által kialakított standard-rendszer keretei között végezni, amely elemeit időnként egyeztetjük (pl. szerződéses feltételek egyeztetése). Ez senki számára sem kötelező, de mivel ezek a módszerek a gyakorlati életben már bizonyítottan beváltak, ezért a tagok ezeket előszeretettel alkalmazzák. Ezért is szövődnek a klubtagok között személyes és szakmai jellegű kapcsolatok.
  • Egy-egy elhangzó ötlet, egy kipróbált eljárás hasznosítása sok munkától és bizonytalanságtól kíméli meg a könyvelő iroda vezetőjét és növeli az irodák hatékonyságát. Az ügyfelekről, bankokról, biztosítókról, ellenőrökről történő "ellenőrizetlen" információcsere is rendre igen hasznosnak bizonyul.

„Legyen tagja Ön is egy exkluzív szakmai közösségnek!"

További információk és jelentkezés:

http://www.penta.hu/konyveloiroda-vezetok-klubja

 

 

 

 

 

 

dr. Sallai Csilla

okleveles könyvvizsgáló,

A Könyvelőiroda Vezetők Klubja elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társaság szakmai munkája mindig megbízható, pontos és ugyanakkor segítőkész, felelősséget és áldozatot vállaló! A munkatársak emberi  magatartása együttműködő, példamutató, bizalomra ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...