Az érem két oldala

Olvastam az egyik szakmai kiadványban, hogy a közeli jövőben jogszabály készül a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről.

Ez talán pontot tesz - a már megint - a könyvelőkön lecsapódó kérdésre, vagy az ügyfelek egy részétől való elvárásra: „kinek kell?” vagy inkább „hogy lehet megúszni, hogy ne kelljen”. S a kérdés folytatása: a nyugta helyett számlát kibocsátók adatszolgáltatása.

A szabályozás hatálya kiterjed

  • a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
  • a számlázó programmal előállított számlára, és
  • a számítógéppel előállított nyugtára.


A pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára vonatkozóan korábban megjelent már a szabályozás, rájuk továbbra is az marad érvényben.

Bekerül a szabályozásba még

  • az elektronikus adatcsere rendszer alkalmazása
  • a más nevében számlázók
  • a másolatkészítés szabályai
  • számlák megőrzésének, archiválásának szabályai


Tehát a szabályozás igen átfogó, s a célja – vélhetően - kettős:
egyrészről igyekszik egyre kevesebb teret biztosítani a rosszhiszemű számlázóknak;
másrészről segíteni szándékozik az ellenőrzések hatékonyságát.

Úgy a vállalkozások, mint a könyvelők oldaláról célszerű lesz elgondolkodni azon, hogyan alakul a munkamegosztás és a felelősség  a könyvelő és az ügyfél között a számlázási kérdésekkel kapcsolatosan.

De ha már előre gondolkodik a könyvelő, akkor lehet, hogy nem csak a rosszat, csak az esetleges többletfeladatot, csak a helyzetnek az ügyfelekkel való megértetésének nehézségét kell meglátni e szabályozásban.

Valószínűsíthető, hogy számos vállalkozásnál a számlázó program cseréjére lesz szükség. (Már hallom is előre a huhogásokat:, „ja, most meg a programozókat juttatják munkához” meg „szegény vállalkozás, már megint milyen költségekbe verik őket” De nekünk, szakembereknek nem ezzel kellene foglalkoznunk!)

A könyvelőknek az esetleges programcserék lehetőséget biztosíthatnak arra is, hogy könyvelési oldalon a számlázó programból történő adatátvétellel, s annak a könyvelési programba való importálásával az adatrögzítő munka csökken, s több időnk marad az érdemi és valóban hozzáadott értéket teremtő adózási és számviteli kérdésekre. Vissza a bloghoz!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék