GINOP – Jegyezd meg, ha pályázni akarsz!

 

GINOP – Jegyezd meg, ha pályázni akarsz!

Tapasztalatból tudjuk mi „adósok, számvitelesek”, hogy ügyfélkörünk nem igen olvassa a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat. Pedig néha érdemes …


Még márciusban jelent meg a 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szól. S máris itt van a határozat címében a megtanulandó rövidítés - a GINOP – pontos megfelelője.

Ebben a jogszabályban határozta meg a Kormány
a) a GINOP 2015 évre szóló éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint, illetve
b) itt nevesítette a a kiemelt projektként való kezelést.

S ami miatt érdekes lehet ez a már „szakálasnak számító” jogszabály – már meg is jelent az idei első, a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét, a munkahelyteremtést és a magyar ipar fejlesztését támogató pályázati felhívás, amelyet a GINOP keretében hirdettek meg.
Számos sajtóorgánum is hírt adott arról, hogy a pályázók 2015. június 22-étől nyújthatják be konkrét elképzeléseiket. Erre a pályázatra 5 milliárd forintos a keret, de idén még több mint 780 milliárd forint keretösszegben nyílnak meg pályázati konstrukciók a GINOP keretében.


A vállalkozásoknak, s főleg a kis- és középvállalkozásoknak jelentős segítséget adhatnak ezek a pályázatok azzal, hogy segítik a KKV szektor nemzetközi versenyképességének a javítását. A kkv-szektor piaci megjelenését támogató konstrukció a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketing tevékenység támogatásával, a kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítésével, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosításával. Ezzel lehetőség nyílhat kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, bekapcsolódásuk a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése.


Szépek ezek a célok!!! DE …


Ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat a vállalkozások kihasználják, tudatos gazdálkodásra van szükség. Csak ezzel lehet biztosítani a támogatás elnyerését és utána pedig a megnyert pénzekkel való elszámolást. Mert azért minden, ilyen pályázaton induló vállalkozásnak tisztában kell lennie azzal, hogy a pályázati szerződésben foglaltak nem megfelelő betartása szankciókat is maga után von. Ilyen lehet akár a pályázaton nyert, de addigra már elköltött pénz visszafizetése is …


Úgy a pályázatokat előkészítő munkába, mint utána az elszámolásba szakemberek segítségét célszerű bevonni. Erre egyrészről a pályázati tanácsadó cégek a hivatottak, akik fix díjért vagy sikerdíjért dolgoznak. A pályázati tanácsadó cégek száma igen nagy, s közöttük is vannak sikeresebbek, hatékonyabbak. Érdemes ez ügyben is tájékozódni, hogy a lehető legnagyobb eséllyel induljon a vállalkozás a pályázaton.


Ez mellett a pályázat által igényelt számviteli és adózási viszonyoknak a rendezett volta ugyan alapfeltétel, de a pályázat előkészítéshez, illetve annak elszámolásához szükséges többletfeladatokat a számviteli és adózási szakemberek külön tanácsadói vagy megbízási szerződés keretében tudják támogatni. Tehát a pályázatoknak a speciális adózási és számviteli kérdései – általában, bár ez szerződésfüggő – nem tartoznak az alap számviteli (könyvviteli) szolgáltatás körébe. Erre külön kell a könyvelővel, adótanácsadóval megállapodni.
De hogy kedvet adjunk a pályázatokhoz – az alábbi linken megtalálható a kormány határozat.


http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174686.290619


A pályázat gondolatával kacérkodó vállalkozásoknak célszerű ezt áttekinteni, s már célirányosan megkeresni egy pályázati tanácsadót…
 

2015. május 23.Vissza a bloghoz!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék