Számviteli SZABÁLYZATMINTATÁR

Kötelező számviteli szabályzatok magyarázatokkal

  • Számviteli politika
  • Pénzkezelési szabályzat
  • Önköltségszámítási szabályzat
  • Leltározási és selejtezési szabályzat
  • Számlatükör

 

 

 

 

 

Könyvünk olyan gazdasági vezetőknek, könyvelőknek szól, akik  segítséget nyújtanak a vállalkozások vezetőinek a jogszabályok által előírt szabályzatok kialakításában. A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény meghatározza, hogy mely eszközök és források szerepelnek a gazdálkodó beszámolójában, s milyen elszámolási és értékelési elveket kell vagy lehet alkalmazni. Sok esetben a gazdálkodóra bízza a törvény a döntést, hogy az egyes gazdasági eseményeknél, illetve mérleg és az eredmény elszámolása során mit alkalmaz  Ezeket a döntéseket írásba kell foglalni. Erre szolgálnak a különféle szabályzatok. A szabályzatokból ismeri meg az ellenőrzés vagy a szakember (könyvelő, könyvvizsgáló) a gazdálkodó pénzügyi és számviteli működési kereteit. A szabályzatok megalkotása és folyamatos karbantartása minden - arra kötelezett - vállalkozásnak elemi érdeke.

 

Kiadványunkban összegeztük a szabályzatok megírásával, alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat. Ennek szellemében állítottuk össze a gyakorlatban is jól használható, Word formátumban szerkeszthető szabályzatmintákat, amelyek a könyv mellékletéül szolgáló ajándék pendrive-on találhatóak. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy ezek csak kiindulási alapul szolgálhatunk, mert minden gazdálkodónak a vállalkozása sajátosságait figyelembe véve kell a szabályzatokat összeállítani és folyamatosan aktualizálnia. A gazdasági döntési pozícióban lévő vezetők (ügyvezető, tulajdonos) felelőssége igen nagy abban, hogy egy átgondolt belső szabályrendszer kialakításával - amelynek részét képezik a számviteli és egyéb jellegű szabályzatok is - biztosítsák a tervszerű és eredményes gazdálkodást. Ehhez a munkához kívánunk segítséget nyújtani.

http://szakkonyvshop.vezinfo.hu/Szamviteli-Szabalyzatmintatar-2016

 

Dr.Sallai Csilla

 Vissza!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék