„Az adólevonási jog kizárólag valós termékbeszerzés, szolgáltatás-igénybevétel esetében gyakorolható.”

A NAV egy 17 oldalas tájékoztatóban ismerteti az áfalevonási jog feltételeit, a számla módosításának szabályait, tisztázzák, hogy mit ellenőriznek, hogy mikor fogadják el a számlában feltüntetett gazdasági eseményt valósnak, hogy mit értenek előzetesen felszámított adót áthárító adóalanyon, és azt is ismertetik, mikor vélelmezik, hogy a számlabefogadó adókijátszás részese.

 

A NAV 3012/2017. számon új útmutatót adott ki az áthárított forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról, amelyeket a Nemzetgazdasági Minisztériummal is egyeztettek.

Forrás: 24.hu

 

Az útmutatóból 3 pont (4-5-6)

Az Áfa tv. 120. § a) pontjában foglaltak értelmében adólevonási jog kizárólag valós termékbeszerzés, szolgáltatás-igénybevétel esetében gyakorolható.

 

A levonási jog gyakorlásához szükséges az is, hogy ezeket a termékeket, szolgáltatásokat az adóalany számára más – az Áfa tv. értelmében vett – adóalany értékesítse, nyújtsa.

 

Az adólevonási jog érvényesítésének további alapvető feltétele, hogy az így beszerzett termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat a beszerző, igénybevevő adóalany utóbb adóköteles, vagy egyébként adólevonásra jogosító gazdasági tevékenysége keretében hasznosítsa, használja.

 

3012/2017. útmutató az áthárított forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról (Megjelenés dátuma: 2017.08.03.)

 


Vissza az adósok(k) -hoz!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

A társaság szakmai munkája mindig megbízható, pontos és ugyanakkor segítőkész, felelősséget és áldozatot vállaló! A munkatársak emberi  magatartása együttműködő, példamutató, bizalomra ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...