Az elhunyt magánszemélyek adóbevallását soron kívül az adóhatóság készíti el, az örökösök vonatkozó kérelme alapján.

Az elhunyt magánszemélyek adóbevallása


Az elhunyt magánszemélyek adóbevallását soron kívül az adóhatóság készíti el, az örökösök vonatkozó kérelme alapján.

Egy haláleset nagyon sajnálatos eset, amely megrendíti az elhunyt környezetét. A vállalkozási szabályok nem megfelelő betartása tovább nehezítheti a családtagok életét. Egy napokban napvilágot látott adózói kérdésre adott szakértői válasz foglalkozik azzal az esettel, amikor csak papíron volt pénz a cég házipénztárában, mert az elhunyt személy, mint a házipénztár kezelője a „cég pénze a saját pénzem” alapon adózatlanul használta a cég pénzét.

„Az elhunyt magánszemélyek adóbevallását soron kívül az adóhatóság készíti el, az örökösök vonatkozó kérelme alapján. Ennek nincs kötelezően elvárt formája, de az adóhatóság honlapján elérhető egy mintául szolgáló formanyomtatvány – mely a csatolandó dokumentumokat is felsorolja – célszerű ezt használniuk. E kérelemben – a magánszemély adóköteles jövedelmének igazolása során – a tárgyalt jövedelmet is szerepeltetni kell. (Az összeg nagyságrendjének függvényében az ügynek akár büntetőjogi kihatásai is lehetnének, de az „elkövető” sajnos elhunyt, az örökösök pedig csak pénzügyi értelemben kötelesek helyt állni.)
Az elhunyt tag örököseivel – ha nem kívánnak a társaságba belépni – a kilépő tagokra vonatkozó szabályok szerint kell a kft.-nek elszámolnia. Az érintett örökös az örökhagyó társasági tag halálától számított ötéves jogvesztő határidőn belül köteles helyt állni azokért a társasági tartozásokért, amelyek az elhunyt tag halála előtt keletkeztek (Ptk. 3:150. §, :151. §, 3:376. §).
A kérdésben vázoltakból eredő adó- és járuléktartozásért az örökös az örökrésze erejéig köteles helyt állni (Ptk.: 7:96.§.).
Ha a házipénztár hiánya már benyújtott mérlegbeszámolót is érint, akkor azt is korrigálni kell.
Mivel a problémának a hagyatéki leltárra, az örökösödési illeték alapjára is hatása van, szakértőnk javasolta, hogy az örökösök konzultáljanak jogi képviselőjükkel is.”

Forrás:
http://adozona.hu/altalanos/Elhunyt_a_vallalkozo_ures_a_kassza__igy_kot_RTMGOJ#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly

 


Vissza az adósok(k) -hoz!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

"Dr. Sallai Csillát több mint egy éve ismerem, és bátran mondhatom, hogy eddigi üzleti pályafutásom alatt, még nem találkoztam ennyire elkötelezett, szakértő könyvvizsgálóval.

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...