Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Miért lehet jó a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása?

Gyakorló számviteli szakemberként jó-néhányszor már találkoztam olyan ügylettel, ahol felmerült vagy felmerülhetett volna az ügyvezetői felelősség kérdése. Csak néhány területet említenék:

  • Hatáskörök túllépése
  • Kereskedelmi vesztességek, felszámolási eljárás
  • Munkáltatói jogok gyakorlása kapcsán fellépő vesztességek
  • Hibás vállalatvezetési gyakorlat
  • A cég gyakorlatával kapcsolatos hivatalos vizsgálatok
  • A vezető felelősségét firtató hatósági vizsgálatok

Eddig a régi Ptk. egységes kártérítési szabályrendszert tartalmazott, aminek a lényeg abban állt, hogy akkor menthette ki magát a kárt okozó, ha az adott helyzetben tőle elvárható módon járt el.
Az új Ptk-val kapcsolatosan gyakorta halljuk, hogy megnőtt a vezető tisztségviselők felelőssége. Ennek oka, hogy az ügyvezetésre is a szerződésszegéssel okozott károkozás szabályait kell alkalmazni.
Ez mellett az új Ptk. kimondja, hogy amennyiben a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a károsult harmadik személy kárigényét ne csak a társasággal, hanem a vezető tisztségviselővel szemben is közvetlenül érvényesítse.

Tudom, hogy a vezető tisztségviselők biztosításával kapcsolatosan is vannak, akik biztosításpártiak, míg mások inkább a saját erejükben és szerencséjükben bíznak.

Én akkor léptem be a biztosításpártiak táborába, amikor a múlt héten könyvvizsgálóként egy taggyűlésen fültanúja voltam annak, ahogy a jelenlévő ügyvédek azonnal a céggel szembeni per indításával párhuzamosan az ügyvezető perbefogása mellett, mint egy kényszerítő eszköz mellett érveltek …

Ekkor fordultam a biztosítási bróker partnerünkhöz a témában felvilágosításért. A sok hasznos információ mellett kaptam még tőle néhány jogi ügyet, amelyekben már az új Ptk életbe lépése óta az ügyvezetői felelősségbiztosítás „életet mentett”. Ebből idézek két esetet:
1)
„A hírközlési hatóság a vonatkozó törvények szerint bírságot szabott ki egy kisebb (helyi) távközlési szolgáltatóra (milliós nagyságrendben) és közvetlenül annak vezetőjére (százezres nagyságrendben), mivel egyik ügyfél nehezményezte, hogy a cég nem megfelelően, és főleg késve kezelte problémáját (a megfelelően dokumentált hibabejelentésre nem reagáltak időben).
A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása ilyen helyzetben fedezi a vezető személyére közvetlenül kiszabott bírság összegét.”


2)
„Egy családi vállalkozás (férj és feleség 50%-50%-ban tulajdonos a cégben) - amelyben férj az ügyvezető - egy jelentős értéket képviselő céggé növi ki magát. A férj és a feleség viszonya megromlik, kapcsolatuk zátonyra fut és elválnak. A feleség szívesen szabadulna a cégben lévő részesedésétől, azonban nem tudnak a férj által fizetendő vételárban megegyezni, ezért a feleség tárgyalásokat kezd más potenciális vevőkkel is.
Mivel a feleségnek így sem sikerült eladni a részesedését, ezért beperelte a cégvezetőt (a volt férjét). A feleség állítása: a férj, annak érdekében, hogy a cég ne tűnjön elég értékesnek a potenciális vevők szemében, a cégre nézve nem feltétlenül előnyös (a szükségesnél lényegesen kockázatosabb) szerződéseket kötött, illetve a vevőjelöltek részére nem a valóságnak megfelelő színben tüntette fel a cég helyzetét, abban bízva, hogy ezzel elriasztja a lehetséges vevőket, és kedvezőbb áron juthat a volt felesége tulajdonrészéhez.
A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása ilyen helyzetben fedezi a jogi védekezés költségeit, és az esetlegesen megítélt kártérítés összegét”

 

A blog terjedelme nem teszi lehetővé a bővebb információkat, de ajánlom a forrást:


Nordkapp Brókerház – A biztosítási iránytű
Halász Zoltán [halasz.zoltan@nordkapp.hu]

 Vissza a bloghoz!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék