A társaság székhelye

Nyomtatható verzió

 

Kedves Partnerünk!

 

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét a következőkre. Az adóhatóság az utóbbi időben kiemelt vizsgálati célként tűzte ki, s a valóságban is vizsgálja a cég székhelyén folytatott tevékenységet. Ezen vizsgálatok eredményeképpen már számos céget töröltek a nyilvántartásból.
Ezért is gondoljuk, hogy érdemes az Önök cégére vonatkozóan is az alábbiakat átgondolni.

 

A a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § a következőket mondja ki.    

    7. §

(1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. …
(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.

Információink szerint az adóhatóság vizsgálat alá vonta azokat a cégeket, amelyeknél a tulajdonosok címe megegyezik a cég székhelyének a címével. A vizsgálat kiinduló pontja többirányú.

 • A magánemberek élettere, ellentétes lehet a központi ügyintézés helyévével.
 • A magánemberek élettere és a vállalkozási költségek keverednek, akkor ezzel lehetnek olyan elszámolt költségek, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel.
 • Ha valamely cégnek nincs kint a cégtáblája, akkor nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének. 

Ezek alapján a következőket vizsgálják:

 • Ténylegesen van iroda a bejelentett címen.
 • Ténylegesen van-e a bejelentett címen érdemi ügyintézés.
 • Ki van-e téve a cégre vonatkozó cégtábla.
 • Esetleges címváltozásoknál megtörténtek-e az adóhatóság felé a címmódosítások lejelentései.
 • A társasági szerződésben illetve az adóhatóság felé történt változásjelentésekben szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak.
 • Egy-egy bizonyos helyen milyen jogcímen van a társaság bejelentve (bérlemény vagy saját tulajdon, s ez a könyvekben is így van-e rögzítve – pl. van-e bérleti díj elszámolva.) 

A vizsgálat lefolytatása lehet helyszíni ellenőrzés – ezt a volt Pest megyei APEH szervezete végzi -, de lehet iratanyag-betekintésre szóló vizsgálat is az illetékes APEH irodában.

 

Az ellenőrzés során felárt ellentmondások esetleges következménye az lehet, hogy az APEH a vállalkozást ún. „fiktív” céggé nyilvánítja, s tevékenységét felfüggeszti. Erre az adózás rendjéről szóló törvény ad lehetőséget, s ez különféle hátrányokkal is jár. (A törvény szövegét lásd a levelünk után.)
Itt szerepel, hogy amennyiben az adóhatóság nem talál meg egy céget a helyszíni ellenőrzése során (pl. nincs kitéve a cégtábla, vagy nincs otthon senki sem a kis családi bt-ből), akkor az APEH felfüggeszti az adószámot. Tehát ez nem csak lehetőségként, hanem tényként szerepel a törvényben.
Ugyanezt vonja maga után, ha két egymást követő alkalommal nem veszi át a cég a hivatalos küldeményt (Sajnos sokszor hallottuk cégvezetők szájából, hogy nem veszi át a postáját – így ezzel a lépéssel már a saját cége meglétét veszélyezteti
Felfüggesztés határozatban történik, ami alapján – fellebbezés hiányában – a cégbíróság törli a céget.
A felfüggesztés ideje alatt a társaság nem jogosult a reá áthárított adót levonásba helyezni.
Amennyiben a cég a felfüggesztéses státuszából nem tud kikeveredni, az APEH kezdeményezésére a cégbíróság törli a céget. Ha a törlés ellenére a cég tovább működik, akkor a tulajdonosok több gazdasági bűncselekményt is elkövetnek, amelyek végett a volt cég tulajdonosainak, vezetésének, mint magánembereknek kell helytállni a későbbiekben.

 

De azok sincsenek jobb helyzetben, akik olyan céggel kereskednek / üzletelnek, amelynek az adószámát felfüggesztették vagy az adózót törölték, mert az így jelentkezett költségek nem számolhatóak el a vállalkozás érdekében, illetve a számlák áfa-tartalma nem helyezhető levonásba.

 

A fent leírtakból, illetve a mellékelt törvényi szövegből több nagyon fontos dolog következik.

 • Minden vállalkozásnak jól felfogott érdeke, hogy a cége „transzparenciját” ellenőrizze, illetve a cég ügyvédjével konzultálva ellenőriztesse. Amennyiben az adóhatósági oldalt szeretné Ön ellenőríni, szívesen állnak rendelkezésre a könyvelő kollegák azzal, hogy milyen adatok szerepelnek az APEH nyilvántartásában.
 • Meg kell szervezni a cégnek szóló küldemények biztonságos fogadását.
 • Csak olyan partnerekkel szabad üzletet kötni (akár eladói, akár szállítói oldalon), akinek a valódiságáról, korrekt üzleti hátteréről meggyőződött a cég.

 

A fentiekben felsorolt ellenőrzések elvégzése az ügyvezetés feladata. Ez a könyvelési szerződésben is rögzítve van. A könyvelő kollegák annyiban tudnak Önöknek segíteni, hogy a rendelkezésükre álló adatokat Önöknek – kérésre – eljuttatják.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.

 

Budapest, 2007-11-12

 

 

Nyomtatható verzió


Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

BNI tagságom egyik nagy előnyének tartom, hogy megismertem dr. Sallai Csillát és a Stallum Kft-t, akikkel stratégiai partnerséget kötöttünk.  Csilla  cége nem egy átlagos könyvelő iroda, ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...