A társaság székhelye

Nyomtatható verzió

 

Kedves Partnerünk!

 

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét a következőkre. Az adóhatóság az utóbbi időben kiemelt vizsgálati célként tűzte ki, s a valóságban is vizsgálja a cég székhelyén folytatott tevékenységet. Ezen vizsgálatok eredményeképpen már számos céget töröltek a nyilvántartásból.
Ezért is gondoljuk, hogy érdemes az Önök cégére vonatkozóan is az alábbiakat átgondolni.

 

A a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § a következőket mondja ki.    

    7. §

(1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. …
(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.

Információink szerint az adóhatóság vizsgálat alá vonta azokat a cégeket, amelyeknél a tulajdonosok címe megegyezik a cég székhelyének a címével. A vizsgálat kiinduló pontja többirányú.

 • A magánemberek élettere, ellentétes lehet a központi ügyintézés helyévével.
 • A magánemberek élettere és a vállalkozási költségek keverednek, akkor ezzel lehetnek olyan elszámolt költségek, amelyek nem a vállalkozás érdekében merültek fel.
 • Ha valamely cégnek nincs kint a cégtáblája, akkor nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének. 

Ezek alapján a következőket vizsgálják:

 • Ténylegesen van iroda a bejelentett címen.
 • Ténylegesen van-e a bejelentett címen érdemi ügyintézés.
 • Ki van-e téve a cégre vonatkozó cégtábla.
 • Esetleges címváltozásoknál megtörténtek-e az adóhatóság felé a címmódosítások lejelentései.
 • A társasági szerződésben illetve az adóhatóság felé történt változásjelentésekben szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak.
 • Egy-egy bizonyos helyen milyen jogcímen van a társaság bejelentve (bérlemény vagy saját tulajdon, s ez a könyvekben is így van-e rögzítve – pl. van-e bérleti díj elszámolva.) 

A vizsgálat lefolytatása lehet helyszíni ellenőrzés – ezt a volt Pest megyei APEH szervezete végzi -, de lehet iratanyag-betekintésre szóló vizsgálat is az illetékes APEH irodában.

 

Az ellenőrzés során felárt ellentmondások esetleges következménye az lehet, hogy az APEH a vállalkozást ún. „fiktív” céggé nyilvánítja, s tevékenységét felfüggeszti. Erre az adózás rendjéről szóló törvény ad lehetőséget, s ez különféle hátrányokkal is jár. (A törvény szövegét lásd a levelünk után.)
Itt szerepel, hogy amennyiben az adóhatóság nem talál meg egy céget a helyszíni ellenőrzése során (pl. nincs kitéve a cégtábla, vagy nincs otthon senki sem a kis családi bt-ből), akkor az APEH felfüggeszti az adószámot. Tehát ez nem csak lehetőségként, hanem tényként szerepel a törvényben.
Ugyanezt vonja maga után, ha két egymást követő alkalommal nem veszi át a cég a hivatalos küldeményt (Sajnos sokszor hallottuk cégvezetők szájából, hogy nem veszi át a postáját – így ezzel a lépéssel már a saját cége meglétét veszélyezteti
Felfüggesztés határozatban történik, ami alapján – fellebbezés hiányában – a cégbíróság törli a céget.
A felfüggesztés ideje alatt a társaság nem jogosult a reá áthárított adót levonásba helyezni.
Amennyiben a cég a felfüggesztéses státuszából nem tud kikeveredni, az APEH kezdeményezésére a cégbíróság törli a céget. Ha a törlés ellenére a cég tovább működik, akkor a tulajdonosok több gazdasági bűncselekményt is elkövetnek, amelyek végett a volt cég tulajdonosainak, vezetésének, mint magánembereknek kell helytállni a későbbiekben.

 

De azok sincsenek jobb helyzetben, akik olyan céggel kereskednek / üzletelnek, amelynek az adószámát felfüggesztették vagy az adózót törölték, mert az így jelentkezett költségek nem számolhatóak el a vállalkozás érdekében, illetve a számlák áfa-tartalma nem helyezhető levonásba.

 

A fent leírtakból, illetve a mellékelt törvényi szövegből több nagyon fontos dolog következik.

 • Minden vállalkozásnak jól felfogott érdeke, hogy a cége „transzparenciját” ellenőrizze, illetve a cég ügyvédjével konzultálva ellenőriztesse. Amennyiben az adóhatósági oldalt szeretné Ön ellenőríni, szívesen állnak rendelkezésre a könyvelő kollegák azzal, hogy milyen adatok szerepelnek az APEH nyilvántartásában.
 • Meg kell szervezni a cégnek szóló küldemények biztonságos fogadását.
 • Csak olyan partnerekkel szabad üzletet kötni (akár eladói, akár szállítói oldalon), akinek a valódiságáról, korrekt üzleti hátteréről meggyőződött a cég.

 

A fentiekben felsorolt ellenőrzések elvégzése az ügyvezetés feladata. Ez a könyvelési szerződésben is rögzítve van. A könyvelő kollegák annyiban tudnak Önöknek segíteni, hogy a rendelkezésükre álló adatokat Önöknek – kérésre – eljuttatják.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.

 

Budapest, 2007-11-12

 

 

Nyomtatható verzió


Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...