Adózással kapcsolatos változások 2019-re - ÁFA

Kedves Partnereink!

 

Most már teljes egységében áttekinthetőek a 2019 évre vonatkozó adótörvények és a bennük lévő változások, illetve mérlegelhetők azok hatásai az egyes adózókra.

Az ÁFA területén több, sok vállalkozást érintő változás történt.

 

Alanyi mentesség értékhatára

8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik az alanyi adómentesség határa. Ez a szabály azoknak a kisvállalkozóknak jelent nagy előnyt, akik ez mellett még a KATA adózást is választják (egyéni vállalkozó, Bt, Kkt.), mert az alanyi ÁFA-mentesség értékhatára meg fog majd egyezni a KATA választhatóságának értékhatárával.

De vigyázzunk, mert a két értékhatárt nem szabad összekeverni, s vannak átmeneti szabályok is.

Ha valaki még idén túllépi az alanyi adómentesség határát 8 millió forintos határát és ezzel bekerült az ÁFA körbe, akkor neki még ebben az évben kérnie kell a NAV nyomtatványon, hogy 2019.01.01-től ismét alanyi adómentes kíván lenni. Ellenkező esetben továbbra is az ÁFA-körbe tartozik annak ellenére, hogy a bevétele alapján lehetne mentes is.

 

Személygépjármű bérlet ÁFA-levonása

A személygépjárművek bérbevételével kapcsolatos bejövő számlákon felszámított ÁFA 50%-a – az általános levonási feltételek fennállása esetén – automatikusan levonhatóvá válik a magáncélú és üzleti használat arányát alátámasztó útnyilvántartás vezetése nélkül is.

Abban az esetben, ha a vállalkozás nagyobb arányban szeretne élni az ÁFA levonással, továbbra is van lehetősége az útnyilvántartás vezetésére. (Itt azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy ellenőrzésnél elég egyetlen pontatlanság, amely a NAV-hoz befutott adatok és a készített útnyilvántartás között előfordul, s ezzel már a levonásba helyezett ÁFA adóhiányként fog szerepelni. Azt még nem lehet tudni, milyen ellenőrzési gyakorlat fog kialakulni: az adóhiány a teljes ÁFA összegre vagy az 50 % feletti részre fog kiterjedni. Tehát célszerű mérlegelni a választásnál.)

 

Lakóingatlan ÁFA

2023. december 31-ig továbbra is 5 százalékos ÁFA-kulcs alkalmazható azokra az új lakóingatlanokra, amelyek 2018. november 1-én már végleges építési engedéllyel rendelkeztek.

 

Egycélú, ill. többcélú utalvány

Egycélú utalvány az, amiről előre tudható, hogy milyen termékre, szolgáltatásra vonatkozik, illetve előre ismert ennek adókulcsa. Az egycélú utalvány minden egyes értékesítésekor felmerül az ÁFA fizetési kötelezettség, ami az utalvány tárgyát terheli.

Beváltáskor már nem merül fel ÁFA-fizetés, ha a kibocsátó egyben a beváltó is. Ha nem a kibocsátó váltja be az utalványt, akkor ő a kibocsátó felé végez a beváltással egyidejűleg értékesítést.

Nem kérhető vissza a korábban megfizetett adó, ha az egycélú utalványt nem váltják be.

Többcélú utalvány fogalmába tartozik minden egyéb utalvány, ami nem egycélú utalvány. Ezeknél a beváltásnál merül fel az ÁFA-fizetési kötelezettség.

 

Adókulcsváltozás

5%-os adómérték alá tartozik a teljes tej vagy a részben vagy teljesen lefölözött tej.

 

Exporthoz kapcsolódó szolgáltatás

Változatlan az a szabály, amely szerint mentes az ÁFA alól az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (fuvarozás, rakománykezelés, vámkezelés, stb.). Az EB döntései nyomán a szolgáltatás adómentességének további feltétele, hogy a szolgáltatást az exportot megvalósító felé nyújtsák, azaz a szolgáltatást annak a személynek a részére kell nyújtani, aki az exportáruk feladója vagy címzettje.

 

Adóalannyá válás előtti beszerzések

Tevékenységet kezdő egyéni vállalkozók és külföldi ÁFA regisztráltak visszamenőlegesen érvényesíthetik adólevonási jogukat, nem szükséges a visszamenőleges regisztráció, ha az adólevonási jog nem régebbi, mint bejelentkezést megelőző év, illetve ha az adózó a levonási jogot első bevallásában érvényesíti.

Ha a levonási jog korábban keletkezett, mint a bejelentkezését évét megelőző éve, akkor már visszamenőleges regisztrációra lesz szükség, abból fakadóan, hogy a folyó bevallásban csak a tárgyévben vagy az azt megelőző évben keletkezett levonható adót lehet szerepeltetni.

Ez a szabály csak a levonási jogot érinti, korábban keletkezett fizetendő adó esetén továbbra is visszamenőleges regisztráció szükséges.

 

Viszonosság az adó-visszatéríttetési eljárásokban

Jelenleg viszonosság az alábbi államokkal áll fenn:

  • Liechtensteini Hercegség,
  • Svájci Államszövetség,
  • Norvég Királyság.

Így ezen államok vállalkozásai jogosultak a Magyarországon történt beszerzéseik után az ÁFA visszatéríttetésére, illetve a magyar vállalkozások jogosultak a fenti tagállamokból az ÁFA visszatéríttetésére. 2019. január 1-től e kör Szerbiával bővül.

 

VTSZ/SZJ számok

2019.július1-től a 2018. január.1-én hatályos VTSZ és Teszor besorolást kell alkalmazni. Addig a 2002. évi besorolások vannak érvényben.

 

Belföldi fordított ÁFA

Azért, hogy kellő idő legyen felkészülni, már most bekerült az ÁFA szabályok közé, hogy 2021-től nem lesz általános érvényű a fordított adózás minden fajta munkaerő kölcsönzésre, hanem csak az építési, szerelési tevékenységhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzésre. Ekkortól az általános szabályok alá fog esni esni az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatása is.

2022.július1-től megszűnik a fordított adózás:

  • üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jogok,
  • a törvényben nevesített mezőgazdasági termények,
  • a törvényben felsorolt vas és acéltermékek esetében.

A fenti termékek fordított adózás alóli kikerülésével egyidejűleg az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás is megszűnik majd, ezekről a tételekről már nem kell majd nyilatkozni az ÁFA bevallásban.

 

Az adóhatóság kockázatkezelési eljárásában kerülő rengeteg adat automatikus feldolgozása (számlaadatok, bevallások, külföldi adatszolgáltatások, stb.) hamar kiszűri a szabálytalan eljárásokat, a nem megfelelően kiszámolt vagy elszámolt ÁFA-t.

 

A fenti változásokról, azoknak az Önök vállalkozására gyakorolt hatásáról célszerű adózási és számviteli szakemberrel, könyvelővel konzultálni.

 

 

Budapest, 2018. december 04.

 

Tisztelettel:

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...