Beszámolóhoz kapcsolódó időpontok

Kedves Partnereink!

 

Vegyük sorra a mérleggel beszámolóval kapcsolatos időpontokat:

 

1.

Mérleg fordulónapja - az üzleti év utolsó napja. Az üzleti évet az határozza meg, hogy naptári évet választott-e cég üzleti évnek vagy attól eltért. Amennyiben naptári évet, akkor a mérleg fordulónapja minden év december 31. Vannak azonban esetek amikor a mérleg fordulónapja ettől eltérhet - ilyen lehet például osztalékelőleg fizetéshez a közbenső mérleg fordulónapja vagy a tevékenységet záró beszámoló.

Az üzleti évre vonatkozó döntést is a számviteli politikában kell rögzíteni!

 

2.

A mérlegkészítés időpontja az az időpont, amely alapján (azaz ameddig) az előző üzleti évre vonatkozó adatokat és információkat figyelembe lehet venni a beszámoló elkészítésénél. Ezt követően ismertté vált adatok és információk már nem kerülnek be az előző üzleti év mérlegébe, eredménykimutatásába.

A számviteli politikában kell meghatározni a mérlegkészítés időpontját. Az időpont meghatározásánál az a döntő, hogy

  • meddig várhatóak adatok, információk, amelyek relevánsak az előző üzleti évre vonatkozóan;
  • mikorra tervezik a beszámoló elfogadását;
  • van-e valami olyan külső dolog (pl. banki adatszolgáltatás, pályázat), ami miatt készen kell lenni a beszámolóval;
  • de lehetnek munkaszervezési kérdések is.

 

A számviteli szabályok előírják, hogy amennyiben változik a mérlegkészítés időpontja egyik beszámolási időszakról a másikra, akkor a kiegészítő mellékletben kell bemutatni a változást, azaz a változás okát és következményeit, számszaki hatását.

Tehát lehet változtatni a mérlegkészítés időpontját, de ez a számvitel politika változtatásával kell, hogy együtt járjon! A számviteli politikát pedig csak az ügyvezetői vagy tulajdonosi döntése alapján lehet módosítani, így ez a management kompetenciája. A könyvelő legfeljebb tanácsolhatja, hogy változtatni kellene. Ha ezt elfogadja a vezetés, akkor könyvelő előkészíti a számviteli politika módosítását.

 

3.

A beszámoló tulajdonosok számára való kiküldése – jellemzően azoknál a cégeknél van jelentősége, ahol a tulajdonosok nincsenek egymással napi kapcsolatban

Ezt az időpontot úgy kell megválasztani, hogy a taggyűlésig elég idő maradjon arra, hogy a tulajdonosok felkészüljenek a beszámolót elfogadó taggyűlésre, illetve az ott meghozandó döntésekre. Ez az időpont jellemzően két héttel korábbi, mint a taggyűlés tervezett időpontja.

 

4.

A beszámoló elfogadásának napja - a beszámoló elfogadásának napja nem könyvelői döntés, hanem a management kompetenciája. (Még akkor is oda kell figyelni erre az időpontra, ha a beszámoló elfogadása nem egy szabályosan összehívott formában és celebrált módon zajlik, nehogy véletlenül ez egyik tulajdonos a világ egyik végén, a másik pedig a másik végén legyen azon a napon, amit korábban vagy később, mint a beszámoló elfogadásának napjaként megjelöltek. Ilyen malőrökből később komoly felelősségi kérdések is lehetnek – éppen ezért könyvelőként még a legkisebb cégnél is a menedzsmenttel együtt kell ezekben a kérdésekben működni.

 

5.

A mérleg közzétételének az időpontja - ez jellemzően a mérleg fordulónapja követő ötödik hónap utolsó napja, azaz december 31 mérlegfordulónappal számolva május 31-e. De vannak olyan esetek, amikor rövidebb idő áll rendelkezésre a közzétételre, ezekben az esetekben az előző időpontok is változhatnak – gondoljunk pl az átalakulás számviteli feladataira és határidőire.

 

 

Budapest, 2018. január 11.

 

 

Tisztelettel:

 

dr.Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...