Cégkapu regisztráció

Kedves Partnereink!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást.

A részletszabályok megtalálhatók az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben.

 

2017. július 1-én elindult a cégkapu, melynek regisztrációja azt jelenti, hogy az ügyvezetők, vezető tisztségviselők saját ügyfélkapuja alá kell az általuk képviselt céget, szervezetet felvenni.

 

Cégkapu nyitására kötelezettek köre:

 • gazdasági társaságok (bt, kkt, kft, nyrt és zrt)
 • egyéni cégek,
 • egyesülések (alapítványok, egyesületek, stb.)
 • a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég,

Az egyéni vállalkozók nem nyithatnak cégkaput, mert nekik a hivatalos elérhetőségként a KÜNY-regisztrációhoz (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-Ügyfélkapu) kapcsolódó tárhelyüket kell bejelenteni. Az egyéni ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat.

 

2018-tól a cégkapu nyitására kötelezetteknek ezen a csatornán keresztül kell bonyolítani az ügyintézést alábbi szervekkel:

 • államigazgatási szervek,
 • helyi önkormányzatok,
 • közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervek,
 • ügyészség
 • végrehajtók
 • közüzemi szolgáltatók (bizonyos ügykörben)

A tervek szerint az e csatornán keresztül intézendő ügyek köre bővülni folyamatosan fog.

2017. december 1-től indul az adatáramlás, de az e csatornára terelt ügyekről még nem rendelkezünk pontosabb információval.

 

A cégkapu nem keverendő össze az ügyfélkapuval!

 • A cégkapu egy céghez, szervezethez kapcsolt tárhely (ingyenesen 300 MB terjedelemmel), amelyen minden érintett egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A cégnek, szervezetnek azonban lehetősége van az itt folyó levelezést további jogosultakhoz (ügyvéd, könyvelő, ügyintéző, bizonyos munkatársak) kötni, küldeni.
 • Az ügyfélkapu a magánszemélyeknek bizonyos ügyek – saját vagy meghatalmazás alapján történő – intézéséhez szolgáló csatorna. Ebben a magánszemély saját ügyfélkapujához kerülnek – meghatalmazás és NAV-hoz való bejelentés után – a cégek, szervezetek hozzárendelésre.

Tehát a hozzárendelés a Cégkapu és az ügyfélkapu között éppen ellentétes irányú.

 

A cég, szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy (ügyvezető, vezérigazgató) kezdeményezheti. Ő a Képviselő”.

A Cégkapunk keresztül az ő nevére fognak megérkezni a hivatalos elektronikus dokumentumok.

A Képviselő saját nevéhez rendelve további meghatalmazottat (pl. további ügyvezető) regisztrálhat. Az így regisztrált személy a „Cégkapu megbízott”.

A Képviselő és vagy a Cégkapu megbízott jogosult (lesz) további felhasználókat regisztrálni a rendszerben (pl. pl. dokumentum küldés/fogadás egy adott címről vagy adott címre). Ők a „Cégkapu ügyintézők” Cégkapu ügyintézőként működhet pl. egy cégnél alkalmazásban álló ügyintéző vagy akár külső könyvelő.

 

Mivel a cég, szervezet képviseletére az alapítási dokumentumban (pl. társasági szerződésben) meghatározott személy jogosult, az elsődleges regisztrációt is – mint Képviselő – neki kell elvégezni. Amennyiben a képviselet módja többes, abban az esetben a regisztráció is képviseleti jogosultak egybehangzó akaratnyilvánításával hozható csak létre.

 

 

A Cégkapu regisztrációhoz feltétel:

 • A cég képviseletére jogosult személy(ek)nek (mint magánszemély(ek)nek) legyen ügyfélkapuja. (Amennyiben ez valamilyen ok miatt nem lenne, ezt az okmányirodában el kell intézni.)
 • Egy központi mail címet kell képezni, amelyen a hivatalos szervek levél és dokumentumforgalma majd le fog bonyolódni. A mail cím kialakításánál célszerű figyelembe venni a cégnél, szervezetnél alkalmazott mail-cím képzési elveket. Ajánlott cím: cegkapu@cegnev.hu vagy cegkapu.cegnev@szolgaltato.hu

 

A Cégkapu regisztráció néhány perces feladat, amelyhez technikai segítség az alábbi linken található:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/sugo.html

A hivatkozás „Általános tájékoztató” részében lévő „A Cégkapu-regisztrációról bővebben itt olvashat”-ra kattintva lépésről-lépésre követhető a regisztrációs folyamat.

 

Ha valaki vezető tisztségviselőként nem szeretné vagy nem tudja a fenti regisztrációt elvégezni, vagy nincs ügyfélkapus hozzáférése, s nem akar létrehozni azt, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a Cégkapu regisztrációt meghatalmazottként sokkal bonyolultabb folyamat. A cég képviseleti joggal megbízott személy meghatalmazásának birtokában E-űrlappal kell kezdeményezni a regisztrációt, amelyhez csatolni kell a meghatalmazó cég elektronikusan hitelesített cégkivonatát, valamint az elektronikusan hitelesített aláírási címpéldányát is. Ezek beszerzése többletidőt és költséget jelenthet.

 

A Cégkapu regisztráció elvégzése a már működő cégek és szervezetek számára 2017. augusztus 31-ig kötelező!

Az újonnan alakult cégeknek, szervezeteknek a nyilvántartásba vételt a létrejöttét követő nyolc napon belül teljesíteni.

A nem bejelentkezett cégek esetén 2017. december 31-ig még nincs szankció, de 2018. január 1-től a mulasztó cégeknek hatósági ellenőrzésre és felügyeleti eljárásra is számítaniuk kell.

 

Számviteli szolgáltatóként újra és újra igyekszünk partnereinknek a gazdálkodókat érintő jogszabályváltozásokról és az azokhoz kapcsolódó céges – nem a könyvelési szolgáltatás keretébe tartozó - feladatokról tájékoztatást adni. Ebbe a körbe tartozik a Cégkapu regisztrációnak a kérdése is. A figyelemfelhívásunk célja rávilágítani arra, hogy a cégek, szervezetek vezetésével számos olyan feladat is együttjár, amely a vezetői felelősség körébe tartozik.

 

Amennyiben a fentiekben ismertetett Cégkapu regisztrációval kapcsolatosan további kérdés merül fel, munkatársaink igyekeznek -a rendelkezésre álló információk alapján - segítséget nyújtani.

 

 

Budapest, 2017. augusztus 8.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 

 


Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„A Stallum irodáját minden cég megirigyelheti. Munkán során a legkülönbözőbb munkahelyeken fordulok meg és nem találkoztam még csak hasonlóval sem. Ide jó belépni is! Azonnal feltűnik a ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...