Egyszerűsített munkavállalás időkerete

Kedves Partnereink!

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint alkalmi munkának csak az alábbi időszakon belüli határozott időre szóló munkavégzés számít.

a)    összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és
b)    1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
c)    c) 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített.,


További korlát: az egyszerűsített munkaviszonyban 1 naptári napon legfeljebb foglalkoztatható munkavállalók létszáma nem haladhatja meg

a)    főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetében az 1 főt,
b)    1-5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt,
c)    6-20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,
d)    20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 %-át.
A létszám meghatározásánál az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni.

Az így meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Amennyiben a fenti időkeretek értelmezésével kapcsolatosan további kérdés merülne fel, ajánljuk a következő tájékoztató áttanulmányozását.
http://www.apeh.hu/adoinfo/egyebkot/egyszerusitett_letszamkorlat.html


Budapest, 2010. november 18.
 

Tisztelettel:    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló


 


Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

A társaság szakmai munkája mindig megbízható, pontos és ugyanakkor segítőkész, felelősséget és áldozatot vállaló! A munkatársak emberi  magatartása együttműködő, példamutató, bizalomra ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...