Helyi utazási bérlet minősítése

Kedves Partnereink!
 

Az Adóhatóság – az egyértelmű értelmezés miatt – kiadott egy állásfoglalást a dolgozóknak nyújtott helyi utazási bérlet elszámolásával kapcsolatosan.

Helyi bérlet =>Munkavégzés feltétele Az Szja törvény [1995. évi CXVII. 4.§ (2)] szerint: nem keletkezik bevétel olyan dolog használatára, szolgáltatás igénybevételére tekintettel, amelyet a munkáltató a tevékenységében közreműködő magánszemély (munkavállaló) részére a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként biztosít. Ez a rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a munkavállaló feladatának ellátására tekintettel történő hasznosítás, használat igénybevétel mellett a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas és egyébként a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel nem zárható ki, kivéve, ha a törvény a magáncélú használatot adóztatható körülményként határozza meg.

 

A helyi bérlet biztosítása bizonyos tevékenységeknél a napi munkavégzés feltétele, így annak juttatása a tevékenység ellátásához biztosított dolognak tekinthető akkor, ha a munkavállaló napi gyakorisággal a munkáltató székhelyén, telephelyén kívül végzi a tevékenységét, és ez a munkaköri leírásából is egyértelműen kiderül. Ezekben az esetekben a munkáltató a munkavégzés ellátása érdekében biztosítja a helyi közlekedési bérletet.

Az ilyen munkakörök – a teljesség igénye nélkül – lehetnek: kézbesítők, postás, szociális gondozók, védőnő, futár, ügyeket intéző munkatárs stb. Ezekben a munkakörökben dolgozó személyek esetében a bérlet magáncélú használata sem zárható ki. 


Helyi bérlet => természetbeni juttatás

Amennyiben a dolgozó nem a munkaköri leírásában rögzített feladatokra tekintettel kapja a helyi bérletet, akkor az ún. béren kívüli juttatás [Szja tv. 71.§ (1) f)]. Ennek adóterhe a bérlet összegének 1,19-szerese után 16% szja.


Értelem szerűen - azokban az esetekben, ahol ugyan a helyi bérlet használata a munkakör ellátásának feltétele lenne, de ez nem derül ki egyértelműen a munkaköri leírásból, a juttatás adóztatandó. Az adóhatósági tájékoztatás a konkrét munkaköri leírást említi. Több cégnél a dolgozók tevékenységének a leírása más elnevezésű dokumentumban található – pl. „munkaszerződés melléklete” SzMSz., stb. Biztonság kedvéért célszerű lehet ilyen esetekben a másképpen nevezett dokumentumot átnevezni, vagy azt „munkaköri leírás” nevű dokumentumba kivonatolni.

Mindezekre tekintettel el kell választani egymástól a kétféle jogcímet, illetve annak dokumentálást.

Mindkét esetben a helyi bérlet megvásárlásáról szóló számlát a vállalkozás nevére kell kérni.
Egyik esetben sem a munkavállalónak utólag a bérletet leadni.

Az állásfoglalás szövege megtalálható az alábbi helyen:
http://www.apeh.hu/adoinfo/szja/helyi_berlet.html
[Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/1991/4/2011, NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228731901]
 


Budapest, 2011. augusztus 24.
 

Tisztelettel:


    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló

 


 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...