Hitelbiztosítéki nyilvántartás

Kedves Partnereink!

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal, a Polgári Törvénykönyv és az e törvényben foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett.

 

A jogszabály is rögzíti, hogy a nyilvántartás a fentieken túlmenően semmilyen jog, tény vagy szerződés fennállását nem tanúsítja vagy bizonyítja.

 

A nyilvántartás adatát sérelmesnek tartó fél igényét bírósági úton az ellen érvényesítheti, aki a nyilvántartásban szereplő tartalom feltüntetése érdekében a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tette.

 

A hitelbiztosítéki nyilvántartásban érvényesülő bejegyzési elv azt jelenti, hogy

  • a jelzálogjogot,
  • a tulajdonjog-fenntartással történt eladás-, a lízingbeadás- és a faktorálás tényét

kötelező bejegyezni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, ha az ügylet tárgya nem ingatlan, vagy nem lajstromozott ingó dolog, jog.

Ahhoz, hogy a zálogjogosult, a zálogkötelezett, az eladó, a faktor, illetve a lízingbeadó hitelbiztosítéki nyilatkozat tételre módja legyen, regisztrálnia kell, és ugyanígy regisztrált felhasználónak kell lennie a jogügylettel érintett másik félnek is.

A regisztráció érvényesítéshez közjegyzői közreműködésre van szükség, ezt követően azonban az elektronikus aláírással rendelkező fél mindenféle külső kontroll nélkül maga is rögzítheti a hitelbiztosítéki nyilatkozatot.

A nyilvántartás egy internetes felület, amelyen a felek közvetlenül kommunikálhatnak egymással és hozhatják létre a bejegyzéseket.

"A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti." (Ptk. 5:112.§ (2))

A hitelbiztosítéki nyilvántartás előnye az, hogy bárki – mielőtt gépkocsit, más gépjárművet, vagy nagyobb értékű ingóságot vásárol – ingyenesen betekinthet a nyilvántartásba, és megnézheti, hogy a nyilvántartás az eladó mely vagyontárgyai tekintetében tartalmaz bejegyzést, illetve gépjármű esetén magára a gépjárműre is rákereshet alvázszám alapján, és meggyőződhet róla, hogy a gépjárművet tehermentesen megszerezheti-e.

Fontos ezért, hogy nagyértékű ingóság vagy gépjármű vásárlása esetén, ha a vevő nem tekint be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, és a gépjármű zálogjoggal terhelt, akkor zálogjoggal terhelten szerez tulajdont. Ez azt jelenti, hogy a megelőző tulajdonos tartozása fejében a járművet az önálló bírósági végrehajtó lefoglalhatja, majd elárverezheti.

 

Budapest, 2017. augusztus 2.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Tisztelt Elnök Asszony, Kedves Csilla!

A héten lezajlott szakmai versenyek második fordulóján és díjátadáson személyes részvételéért,
továbbá a versenyek támogatásáért ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...