Készpénzforgalom korlátozása

Kedves Partnereink!

 

A NAV a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti másfél millió forintot (1.500.000,- Ft) meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról egy útmutatót adott, ki amelyben részletesen összefoglalja a szabályokat. (3002/2019.)

https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok

 

A vonatkozó szabályok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) és (4), valamint 233. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

 

Ez alapján:

„Egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot.

Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.”

 

A jogszabályhoz több fontos magyarázat tartozik:

 • Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó – ide tartoznak a belföldi jogi személyek, és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek, ideértve az egyéni vállalkozót is.
 • Egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatás - ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.
 • Készpénzfizetés - Nem minősül készpénzfizetésnek, s így nincs szankciója azoknak a fizetéseknek, ahol a fizetés következményeként legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy terhelés.
 • Ellenérték – fogalmát mindig az általános forgalmi adóval növelt értéket kell érteni.
 • Foglaló - a foglalóként fizetett összeg az ellenértékbe beleszámít.
 • Részletfizetés – ez esetben az értékhatár megállapításánál ezen szerződéses ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani.
 • Devizában történő kiegyenlítés - az összeghatár számítása során a kifizetés napján érvényes MNB árfolyamot kell figyelembe venni.
 • A hitel, kölcsön, kamat, kötbér nem számít ellenértéknek, így nem vonatkozik rá a korlátozás, illetve mulasztási bírság.
 • Keretszerződés esetén - az azon belül lévő egyedi szerződéseket kell irányadónak tekinteni.

 

A kapcsolt felek közötti ügyletekre a fentieken túl további jelentési kötelezettséget is tartalmaz az Art.

A kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot (1.000.000,- Ft) meghaladó értékben teljesített készpénzben teljesített kifizetéseket 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz. A bejelentésre kötelezett fél a vevő, illetve a szolgáltatás igénybe vevője.

 

A NAV az útmutatójában is felhívja a figyelmet arra, hogy az pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály hatálya kiterjed az árukereskedőre, ha az tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot (2.500.000,- Ft) elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Az ehhez kapcsolódó adminisztratív és bejelentési feladatok azonban – az adózás rendjének szabályaival ellentétben – nem a vevőt, hanem az árukereskedőt, azeladót terhelik.

 

A fentiekből is látszik, hogy nem elég, hogy valaki „jó” kereskedő, „jó üzletember”, szükséges ismernie a tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi szabályokat is.

A számviteli és adózási szakemberek általában és jellemzően általánosságban előzetesen tájékoztatják ügyfeleiket azokról a szabályokról, amelyek a könyvek vezetésével és adózással kapcsolatosan előfordulhatnak, de

 • ezeken kívül számos olyan előírás van, amely nem tartozhat a számviteli és adózási szakemberek kompetenciájába (Pl. ÁNTSZ, reklámjog, versenyjog, szavatosság stb.), illetve
 • a szabályok betartása, a jogszabályoknak megfelelő ügyletek kötése a gazdálkodók feladata.

 

Budapest, 2019. február 20.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

"Dr. Sallai Csillát több mint egy éve ismerem, és bátran mondhatom, hogy eddigi üzleti pályafutásom alatt, még nem találkoztam ennyire elkötelezett, szakértő könyvvizsgálóval.

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...