Objektív felelősség

Kedves Partnereink!
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gépjármű üzemben tartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett gépjárművel az alábbi területre vonatkozó szabályok betartásra kerüljenek. Ezek:
a.,     a megengedett legnagyobb sebesség;
b.,     a vasúti átjárón való áthaladás;
c.,    a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzései;
d.,    a járművel történő megállás és várakozás;
e.,    az autópálya leáll sávjának igénybevétele;
f.,    a behajtási tilalom, a kötelező haladási irány betartása;
g.,     a természet védelme. Tehát, ha e területekre vonatkozóan az előírások megsértésére kerül sor, a rendőrséget nem érdekli, személy szerint ki követte el a szabálysértést. A kiszabott bírságot automatikusan a gépjármű üzembentartója – céges autó esetén a vállalkozás – köteles megfizetni. Ezt tekinti a jog objektív felelősségnek.

Az üzemben tartó csak 3 esetben mentesülhet a közigazgatási bírság megfizetése alól.
1.,    A gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából – tehát bizonyíthatóan korábban ellopták az autót,
2.,    Más természetes vagy nem természetes személy használatába adta – s a használatba vevő ezt „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal elismeri” – tehát legalább használó aláírásával és két tanúval aláírásával igazolt nyilatkozat ellenében kell az autót kiadni.
A nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a gépjármű hatósági jelzését,
  • a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,
  • nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
  • azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

3.,     Külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt. Ez a jogszabály a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet. E rendelet 23. § alapján

  • „A nem menetrend szerint, de díj ellenében közúti személyszállítást végző autóbusz, illetőleg a közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezekből és pótkocsikból álló járműszerelvény a közúti forgalomban autóbusz-menetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel vehet részt.” (1) bek.
  • „A közúti forgalomban nem közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és ezekből álló járműszerelvény, valamint autóbusz menetlevéllel vehet részt.” (4) bek.

A menetlevélnek, illetve fuvarlevélnek a – a szállított személyeke és anyagokra vonatkozó, a 89/1988. (XII.20.) Mt. rendelet előírásain túl – az előző pontban a nyilatkozatnál felsorolt azonosító adatokat is tartalmaznia kell.
Amennyiben az üzembentartó - az előbbiekben jelzett módon – nem tudja igazolni a mentesülési körülményt, a bírságot kiszabó döntés dátumától számított 10 munkanapot követően beáll a fizetési kötelezettsége. (A postázási időt is beleszámítva igen rövid a fellebbezési idő!)

Egyébként a szabálysértési eljárási rendszer központi ügyintézése Szombathelyen van, de az üzembentartó lakóhelye, székhelye szerinti rendőrkapitányságon betekintést lehet kérni. Szabályszegést igazoló képfelvételeket elektronikusan, egyedi azonosításra alkalmas módon a https://kozigbirsag.police.hu internetes oldalon az értesítés azonosítójának és az gépjármú forgalmi rendszámának megadásával megtekinthető.

Amennyiben az üzembentartó nem él a fellebbezés jogával, akkor a kiszabott bírság az üzembentartó számlájáról utalható.

  • Számvitelileg a ráfordítások között elszámolásra fog kerülni a tétel, de év végén, mint „nem a vállalkozás érdekében elszámolható ráfordítás” a társasági adó alapján meg kell vele emelni.
  • A „vétkes” dolgozóra csak akkor terhelhető át, ha erre vonatkozó megállapodás munkaszerződésben előzetesen rögzítésre került. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződésben, munkaköri leírásban, vagy a dolgozóval is igazoltan megismertetett gépkocsi szabályzatban szerepeljen, hogy adott dolgozó a vállalkozás gépjárművét a vállalkozás érdekében (és amennyiben így van, akkor magán célra is) használja, illetve rendelkezzenek az esetleges okozott kár módjáról, mértékéről.


Budapest, 2010. október 25.

Tisztelettel:


    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló
 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Én még nem tudtam olyan szakmai kérdéssel, problémával fordulni Sallai Csillához, amire ne tudott volna azonnal abszolút kielégítő választ adni, sőt az Ő válaszai általában nem egyszerűen válaszok, hanem komplett elemzések ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...