Pénzmosással kapcsolatos kötelezettségek

Kedves Partnereink!

 

2017. június 26-án lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.). A jogszabályok kihirdetésére a Magyar Közlöny 75. számában került sor.

 

A törvény hatálya kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra;

c) foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre;

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre;

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során 2.500.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

 

Ezeket együttesen szolgáltatónak nevezzük. A törvény hatálya kiterjed arra, aki

a) a szolgáltató ügyfele, vagy annak rendelkezésre jogosultja, képviselője, meghatalmazottja;

b) a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja.

 

A fentiekből látszik, hogy akár egy kereskedő cég is ide tartozhat, aki termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítését végzi a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.

 

Minden szolgáltatónak tájékozódnia kell, hogy

  • rá milyen bejelentési szabályok vonatkoznak,
  • ki az ő ún. felügyeleti szerve a pénzmosás tekintetében,
  • milyen belső szabályozást kell kialakítania,
  • hogyan kell az ügyfeleket és ügyleteket beazonosítani,
  • milyen belső oktatással, képzéssel kell a munkatársakat képezni, hogy felismerjék a törvény alá eső cselekményeket.
  • milyen esetekben kell bejelentéssel élni.

 

A fenti tevékenységek túlnyomó részét valamilyen szakmai szervezet tájékoztatja vagy irányítja. Ők e csatornákon keresztül is értesülhetnek a kötelezettségeikről

 

Az árukereskedők azonban sok esetben nem rendelkeznek ilyen irányú tájékoztatási csatornákkal. Számukra fontos információk:

  • Az árukereskedő belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A kereskedelmi hatóság a belső szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedő fogadhat el 2.500.000 forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést.
  • Az árukereskedő, ha nem szerepel a kereskedelmi hatóság nyilvántartásban, legkésőbb 2017. október 31-ig fogadhat el 2.500.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

Az árukereskedőkre vonatkozó szabályok be nem tartása esetén a felügyeleti szerv 100.000 forinttól legfeljebb 400.000.000 (Négyszázmillió) forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

 

A működő szolgáltatók részére két határidőt is előírnak a fenti jogszabályok:

 

Kijelölt személy bejelentése -

Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a Kit. hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 26.) kell az FIU (NAV PEII) felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.

 

Új szabályok szerinti belső szabályzat elkészítése

Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a későbbiekben kerül közzétételre arról tájékoztatás, hogy a szolgáltatók milyen módon tehetnek eleget a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről szóló tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségnek.

 

 

Budapest, 2017. július 18.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Csillával hét évvel ezelőtt kezdtem el együtt dolgozni és mára szinte az összes ügyfelem könyvvizsgálatát ő látja el. A törvényi kereteken belül mindig kompromisszumkész és próbálja segíteni ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...