Számla utólagos helyesbítése

Kedves Partnereink!

A számlával egy tekintet alá eső okirat nem egy bizonylattípus-fajta, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosít(hat)ják. A „régi” áfatörvény fogalmai szerinti ún. „helyesbítő számla” és „sztornó számla” is számlával egy tekintet alá eső bizonylatnak minősül, nevezze is a számlakibocsátó bármilyen néven az ilyen korrekciós bizonylatot (pl. helyesbítő számla vagy sztornó számla).
[Tehát bármilyen nevet is ad a kiállító a bizonylatnak, célszerű azon a „számlával egy tekintet alá eső okirat” megnevezést is szerepeltetni.]

A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma a következő:

  • az okirat kibocsátásának kelte;
  • az okirat sorszáma – (ez szigorú sorszámozás alá vont bizonylat !!!)
  • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
  • a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, módosítás természete, illetőleg annak hatása,


Számlával egy tekintet alá eső okirat lehet számla formátumú, de lehet akár egy „levél szerű” okirat is – a feltétel csupán az, hogy a fenti elemek szerepeljenek rajta.

Gyakori kérdés:

Ha számla formátumban készül el a számlával egy tekintet alá eső okirat, akkor mi lesz a teljesítés időpontja?


Válasz:

Mivel az áfatörvény csak azt mondja meg, hogy melyik időszakban kell (a vevőnél és a szállítónál egyezően) az áfát figyelembe venni, illetve a kötelező adattartalomban nem szerepel a teljesítés időpontja, ezért azt elvileg fel sem kell(ene) tüntetni a számla formájú a számlával egy tekintet alá eső okiraton (helyesbítő vagy sztornó számlán).
De, ha mégis fel kívánja a számlát kiállító tüntetni, akkor a törvény szerinti ún. „figyelembe vételi” időpontot lehet alkalmazni.

A módosításra alapvetően két nagy indokcsoportot lehet megkülönböztetni.

1.A változás (módosítás) másik fél által kibocsátott okiraton alapul, s az adó alapjának utólagos csökkenését vonja maga után.Ezek az áfa törvény 77. §-ban felsorolt esetek – nevezetesen:

(számlakibocsátói [szállító] oldalról vizsgálva): a., érvénytelen ügyeletek,
b., minőségi, mennyiségi kifogás miatti adóalap-csökkenés,
c., teljesítés hiánya miatt történő előleg visszafizetése,
d., betétdíjas termék (göngyöleg) betétdíjának visszatérítése,
e., utólagos – számlázott – eredmény,
f., a kötelezett elállása miatt, a futamidő alatt meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing.
Ezekben az esetekben a levonásra jogosult [vevő] a helyesbítést az előzetesen felszámított adó összegének csökkentése során abban az időszakban veheti figyelembe, amikor a módosító okirat a rendelkezésére áll, de nem később, mint annak kibocsátását követő hónap 15. napja

2. Az áfatörvény
  • 77. §-ában felsoroltaktól eltérő okból történő (az adó összegét bármelyik irányba módosító) számlakorrekció, illetve a
  • 77. §.-ában felsorolt okból történő, de az adó összegének növekedését eredményező, vagy
  • 77. §-ában felsorolt okból történő csökkenését eredményező korrekció, de amely nem az adó alapjának a csökkenése miatt következik be (pl. téves adómérték alkalmazása).

Ezekben az esetekben a korrekciós számlában keletkező adókülönbözet elszámolását a számlakibocsátó az eredeti időszak bevallásában (szükség esetén önellenőrzés útján) köteles rendezni. Tehát a teljesítés időpontja megegyezik az eredeti számla teljesítésének időpontjával.Amennyiben számlahelyesbítésre kerül sor, jól körül kell járni az esetet (az indokot jól meg kell fogalmazni), s célszerű az adózással foglalkozó kollegával a kérdést leegyeztetni.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.


Budapest, 2010. október 26.
 

Tisztelettel:    dr. Sallai Csilla
    Kamarai tag könyvvizsgáló


 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...