Számlában előforduló hibák javítása


Kedves Partnereink!

Az alábbiakban a számlák utólagos javításának előforduló eseteit vesszük sorra. (Forrás: Önadózó c. szakmai folyóirat 2011/01.)

A számlák javítására az alábbi módok léteznek:
 • áthúzás és föléírás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható;
 • módosító számla kiállítás;
 • stronózás (érvénytelenítés) és új számla kiállítás;
 • csak stornózás (érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül.

 • A javítás módja annak függvényében is változhat, hogy a vevő visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

  Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló hibákat, s a javítás lehetséges módját ismertetjük. A könnyebb áttekinthetőség végett a fenti jelöléseket használjuk.

  A)

  Csak adatmódosítás: összeget, teljesítés dátumát nem érintő módosítás (pl. adószám, cím elírás). A teljesítés dátuma pedig mindig az eredeti.
  (I)      3     érvénytelenítő számla, utána új számla;
  (N)    2     tétel nélküli módosító számla.

  B)

  Teljesítés időpontját érintő javítás
  Ha a teljesítés időpontja a számlán szereplőnél régebbi, akkor nem kell javítani, mert a     vevő később levonhatja az adót, az nem jelent gondot.
  (I)      3     érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  (N)    2     tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)

  Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a fizetendő adóit. A módosító számla időszakára (átvétel időpontja!) fizetendőként vallja be, növeli a fizetendő adót. A vevő feltehetően nem csinál semmit.

  C)

  Az áfa alapjának növeléséből eredő módosítások
  A teljesítés dátuma minden esetben az eredeti időpont lesz.
  (I)      3     érvénytelenítő számla, utána új számla
  (N)    2     módosító számla

  Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára önrevíziót nyújt be. A vevő legkorábban módosító számla kézhezvételének bevallási időszakában helyezheti levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

  D)

  Az áfa alapjának utólagos csökkenése
  (I)      3     érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  (N)    2     módosító számla: (teljesítés dátuma az új)

  Elszámolása: A szállítónak a fizetendő adót csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő vagy módosító számla a vevő személyes rendelkezésére áll (igazoltan át kell vetetni!).


  A vevő a fizetendő adója összegét növelő tételként állítja be annak az időszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítő okiratot kézhez kapja, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja.

  Az új teljesítés dátum gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de a számla elszámolása a vevőnél a kézhezvétel időpontja, a hó végén postázott számlánál ez a következő hónap is lehet. A szállítónál az elszámolás időpontja ilyenkor az átvételének időpontja. Ezért fontos, hogy az ilyen számlát vagy tértivevénnyel kell feladni, vagy azt igazoltan (pld másolaton) át kell vetetni!

  Amennyiben a számla helyesbítése körül bizonytalanság lenne, célszerűbb előzetesen megkérdezni a könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót, mert egy számla javításának az esetleges újbóli javítása már kellemetlen, s az érintett üzleti partnerben is negatív érzéseket kelthet.


  Budapest, 2011. március 26.
   

  Tisztelettel:

   


      dr. Sallai Csilla
      Kamarai tag könyvvizsgáló


   


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Vissza a hírekhez!


  A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

  20 éve dolgozom Dr.Sallai Csillával és a cégével, az alábbi tapasztalataimról tudok röviden beszámolni, a Stallum Kft-t az alábbiakban tudnám röviden jellemezni.

  Sallai Csilla varázslatos személyisége és ...

  Bővebben...

  Árfolyamok

  EUR
  CHF
  USD

  Kamatkedvezmény

  Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

  Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

  Bővebben...