Számlában előforduló hibák javítása


Kedves Partnereink!

Az alábbiakban a számlák utólagos javításának előforduló eseteit vesszük sorra. (Forrás: Önadózó c. szakmai folyóirat 2011/01.)

A számlák javítására az alábbi módok léteznek:
 • áthúzás és föléírás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható;
 • módosító számla kiállítás;
 • stronózás (érvénytelenítés) és új számla kiállítás;
 • csak stornózás (érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül.

 • A javítás módja annak függvényében is változhat, hogy a vevő visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

  Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló hibákat, s a javítás lehetséges módját ismertetjük. A könnyebb áttekinthetőség végett a fenti jelöléseket használjuk.

  A)

  Csak adatmódosítás: összeget, teljesítés dátumát nem érintő módosítás (pl. adószám, cím elírás). A teljesítés dátuma pedig mindig az eredeti.
  (I)      3     érvénytelenítő számla, utána új számla;
  (N)    2     tétel nélküli módosító számla.

  B)

  Teljesítés időpontját érintő javítás
  Ha a teljesítés időpontja a számlán szereplőnél régebbi, akkor nem kell javítani, mert a     vevő később levonhatja az adót, az nem jelent gondot.
  (I)      3     érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  (N)    2     tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)

  Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a fizetendő adóit. A módosító számla időszakára (átvétel időpontja!) fizetendőként vallja be, növeli a fizetendő adót. A vevő feltehetően nem csinál semmit.

  C)

  Az áfa alapjának növeléséből eredő módosítások
  A teljesítés dátuma minden esetben az eredeti időpont lesz.
  (I)      3     érvénytelenítő számla, utána új számla
  (N)    2     módosító számla

  Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára önrevíziót nyújt be. A vevő legkorábban módosító számla kézhezvételének bevallási időszakában helyezheti levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

  D)

  Az áfa alapjának utólagos csökkenése
  (I)      3     érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)
  (N)    2     módosító számla: (teljesítés dátuma az új)

  Elszámolása: A szállítónak a fizetendő adót csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő vagy módosító számla a vevő személyes rendelkezésére áll (igazoltan át kell vetetni!).


  A vevő a fizetendő adója összegét növelő tételként állítja be annak az időszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítő okiratot kézhez kapja, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja.

  Az új teljesítés dátum gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de a számla elszámolása a vevőnél a kézhezvétel időpontja, a hó végén postázott számlánál ez a következő hónap is lehet. A szállítónál az elszámolás időpontja ilyenkor az átvételének időpontja. Ezért fontos, hogy az ilyen számlát vagy tértivevénnyel kell feladni, vagy azt igazoltan (pld másolaton) át kell vetetni!

  Amennyiben a számla helyesbítése körül bizonytalanság lenne, célszerűbb előzetesen megkérdezni a könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót, mert egy számla javításának az esetleges újbóli javítása már kellemetlen, s az érintett üzleti partnerben is negatív érzéseket kelthet.


  Budapest, 2011. március 26.
   

  Tisztelettel:

   


      dr. Sallai Csilla
      Kamarai tag könyvvizsgáló


   


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Vissza a hírekhez!


  A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

  Én még nem tudtam olyan szakmai kérdéssel, problémával fordulni Sallai Csillához, amire ne tudott volna azonnal abszolút kielégítő választ adni, sőt az Ő válaszai általában nem egyszerűen válaszok, hanem komplett elemzések ...

  Bővebben...

  Árfolyamok

  EUR
  CHF
  USD

  Kamatkedvezmény

  Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

  Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

  Bővebben...