Táppénz COVID-19 alatt

Tisztelt Partnerünk!

Keresőképtelen állományba vehető az a személy, aki COVID-19 vírus miatt otthoni megfigyelésre vagy kórházi ápolásra szorul.  

Milyen mértékű társadalombiztosítási ellátásban részesül ilyenkor a munkavállaló és ez mekkora terhet jelent a munkáltatónak? 

 

Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44.§. g) pontja szerint: „keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat- egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható”.

COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból. 

A hatósági határozatról a hatóság hivatalból értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost. (Mögöttes jogi szabály helye: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) 

A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja. 

COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból. 

A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja. A „7”-es kóddal a keresőképtelenség igazolására természetesen csak abban az esetben kerülhet sor, ha a „karantén” a hatályos jogszabályok alapján elrendelésre került. 

A „7”-es kódos keresőképtelenség esetén  

  • betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor. 
  • a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli. 

 

A táppénz mértéke az általános szabályok szerint alakul a „karantén” esetén is. Ez alapján a táppénz mértéke a következőképp alakul: 

  • 50%-os mértékű a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt; 
  • 60%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal; 
  • 50%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt nem rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal; 
  • 100%-os táppénz (baleseti táppénz), ha a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül. Ez elsősorban akkor áll be, ha a beteg munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során alakult ki. Ez jellemzően az egészségügyi dolgozók - orvosok, ápolók, mentősök stb. - esetében képzelhető el. (27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet) 

 

A fentiekkel kapcsolatosan hangsúlyozandó, hogy mindennemű igazolás kiadására csak az arra jogosult egészségügyi személynek vagy szolgáltatónak van módja. Amennyiben a dolgozó nem rendelkezik a szükséges igazolással (pl. nem fordult tüneteivel orvoshoz), akkor a szokásos munkából való távollét szabályait kell alkalmazni. Ennek keretében a munkavállaló és munkáltató megállapodhatnak rendes szabadság vagy fizetés nélküli szabadság kiadásában. A rendkívüli helyzet, a munkahelyen lévő többi kolléga védelme mindenképp megköveteli a felektől a kellő körültekintést és szükség esetén a rugalmasságot. 

 

 

Budapest, 2020. december 12.

 

Tisztelettel:

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„A Stallum irodáját minden cég megirigyelheti. Munkán során a legkülönbözőbb munkahelyeken fordulok meg és nem találkoztam még csak hasonlóval sem. Ide jó belépni is! Azonnal feltűnik a ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...