Tartozások elismerése

Nyomtatható verzió

Kedves Partnereink!

2007. évtől keményebbé váltak a tartozás elismerésének a szabályai, illetve a fizetésképtelenség keletkezésének esélyei. A kapcsolati körünkben működő ügyvéd kollegák, illetve saját tapasztalatunk szerint, ezzel a lehetőséggel egyre több cég él is. Ugyan már tájékoztattuk Kedves Partnereinket a csődtörvény jelzett változásáról, de azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozási körben még nem tudatosult kellően az új szabályozás. A törvényváltozást a körbetartozások csökkentése, illetve a fizetésképtelen cégek minél előbb történő kiszűrése indokolta.

A törvény kimondja, hogy a bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli (tehát a felszámolás elrendelése nem csak a bíróság lehetősége, hanem ezt meg is teszi), ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróságnak 60 napja van az eljárás lefolytatására.

A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha – s ez az új a szabályozásban – az adós szerződésen alapuló, nem vitatott, vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon belül se egyenlítette ki, vagy nem vitatta és az ezt követő hitelezői, írásbeli felszólításra sem teljesítette. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szerződésen alapuló számlát kap, amelyek 15 napon belül nem vitat, s akkor csak egy írásbeli fizetési felszólítás figyelmen kívül hagyása is elégséges ahhoz, hogy a bíróság megállapítsa a fizetésképtelenséget. Tehát a számla befogadásakor nincs idő az esetleges reklamáció halogatására - ha az 15 napon belül nem történik meg, akkor a tartozás elismertté válik.

Amennyiben a számlát a szállító cég postán küldi meg az átvétel időpontja a következő időpont lesz.

  • Számla tértivevényes küldése esetén: az átvétel időpontja.
  • Ajánlott küldemény esetén: a feladástól számított 5. munkanap.
(Az ajánlottan érkezett számlák esetén az adósnak kell bizonyítania, hogy esetlegesen a számlát nem kapta meg – ez elég nehéz dolog.)


A számla vitatására (adós részéről) legkésőbb a szállító fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig van írásban helye. Amennyiben az adós a számla megkifogásolásával elkésett, már a tartozás kiegyenlítése sem minősül a tartozás elismerésének. (Az esetlegesen beindított felszámolási eljárást elég nehéz dolog menet közben leállítani, csak ellenkeresettel van lehetőség a felszámolásról hozott határozat megsemmisíttetésére.)

A fenti szabályozás szerint a hitelezőnek (szállítónak) szerződéses kapcsolat fennállása esetén – természetesen ténylegesen teljesített szolgáltatásra vonatkozóan – komoly eszköz van a kezében az adósaival (vevőivel) szemben a követelésének érvényesítésére. Az már egy másik kérdés, hogy a vállalkozások esetleg nem indítják el a bíróságnál a fizetésképtelenség megállapítását, illetve az adósaik felszámolását, mert akkor vagy piacot vesztenek, vagy kevés esélyt látnak a követeléseik felszámolási eljárás keretében történő rendezésére.

Minden vállalkozásnak gondot kell fordítania a bejövő számlák gyors és hatékony kezelésére, illetve esetleges kifogásolására. A bejövő számlák iktatása, formai és tartalmi ellenőrzése, valamint a szerződés feltételeinek a megfelelőségi ellenőrzése nem a könyvelés feladata, mert a könyvelő csak utólag – többségében, a törvényben jelezett 15 napos határidő után – látja a bejövő számlákat, másrészről a vállalkozás belső gazdálkodása, az ügyletek pénzügyi bonyolítása a vállalkozás feladata és felelőssége.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre.
Budapest, 2008. március 28.
 

Tisztelettel:

    Dr. Sallai Csilla
    Bejegyzett könyvvizsgáló
 

Nyomtatható verzió 


Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Több mint egy éve ismerem dr Sallai Csillát, és sokszor lenyűgözött, hogy mennyire napra kész a változásokban, és milyen sok ötlete van arra, hogy legyen rendben egy cég könyvelése. Az, hogy 12 fővel dolgoznak, objektíven ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...