Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

Kedves Partnereink!

 

Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-től változott a szakképzési hozzájárulás fizetésre kötelezett adóalanyok köre és a hozzájárulás alapja is. A módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is, így már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amelybe beletartoznak:

 a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány,

 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,

További feltétel, hogy ezek belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzenek vagy üzletvezetésének helye belföld.

A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:

A. szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 106. § (1) bekezdése szerint:

„A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó [SZOCHÓ] alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől NEM KÉPEZIK a szakképzési hozzájárulás alapját a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényben felsorolt következő jövedelmek:

 • 1. § (4) bekezdése szerinti
  • béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
  • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
  • kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
 • 1.  § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

 

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Valtoztak_a_szakkepze20210129.html

 

Budapest, 2021. január 29.

 

Tisztelettel:

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

Sallai Csilla kivételes ember, akit a könyvelői szakmai is magas szinten elismer. Az általa alapított vállalkozás könyveléssel és könyvvizsgálattal foglalkozik. Amennyiben cégünknél bármilyen ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...