Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

Kedves Partnereink!

 

Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-től változott a szakképzési hozzájárulás fizetésre kötelezett adóalanyok köre és a hozzájárulás alapja is. A módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is, így már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amelybe beletartoznak:

 a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány,

 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,

További feltétel, hogy ezek belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzenek vagy üzletvezetésének helye belföld.

A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:

A. szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 106. § (1) bekezdése szerint:

„A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó [SZOCHÓ] alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől NEM KÉPEZIK a szakképzési hozzájárulás alapját a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényben felsorolt következő jövedelmek:

 • 1. § (4) bekezdése szerinti
  • béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
  • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
  • kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
 • 1.  § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

 

Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Valtoztak_a_szakkepze20210129.html

 

Budapest, 2021. január 29.

 

Tisztelettel:

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza a hírekhez!


A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.

„Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...