Tőrzstőke felemelése

Azon korlátolt felelősségű társaságok, melyek jegyzett tőkéje nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot 2016. március 15-ig kötelesek azt három millió forintra felemelni, valamint a 2014. március 15-ét megelőzően már bejegyzett társaságok kötelesek az új Ptk-val összhangba hozni társasági szerződésüket.
 
A törzstőke felemelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre, az történhet
 

  • pénzbeli hozzájárulással (amely akár a Társaság házipénztárába is befizethető)
  • nem pénzbeli hozzájárulással, apporttal
  • a Társaság törzstőkén felüli vagyona terhére (eredmény, vagy tőketartalék), ez esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét vagy a közbenső mérleget is mellékelni kell
  • halaszott módon, tehát a Társaság dönt a tőkeemelésről, azt határidőben bejelenti a cégbíróságnak, de a tőkefelemelés összegének befizetését akár két évre is elhalaszthatja, azzal azonban, hogy a felemelt törzstőke befizetéséig osztalék nem fizethető, és A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig köteles helytállni a társaság tartozásaiért.

 
Nincs szükség minden esetben a társasági szerződés módosítására, előfordulhat ugyanis olyan eset, hogy a jelenleg hatályos társasági szerződés tartalmilag összhangban van az új Ptk.-val, tehát nem kell módosítani a társasági szerződést, ha a törzstőke eléri a 3 millió forintot, és csak a Gt. elnevezést kellene Ptk-ra átírni.  
 
Illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési kérelmet, és a létesítő okiratot,  feltéve ha a módosítás kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve az új Ptk. eltérést engedő, diszpozitív szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező.
 
Érdemes tehát megvizsgáltatni ügyvéddel a jelenlegi létesítő okiratot, és ha szükséges az új Ptk-nak megfelelő módosítás, vagy ki tudja használni a társaság a diszpozitív szabályok adta lehetőségeket, akkor 2016. március 15-ig be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet.
 
Most kötelezettségvállalás nélkül megvizsgáltathatja társasági szerződésének megfelelőségét. Amennyiben azt elektronikusan megküldi partner ügyvédi irodánknak (Pozderka Ügyvédi Iroda, iroda@pozderka.hu), úgy azt ügyvéd kollégánk ingyenesen megvizsgálja, és tájékoztatást ad a módosítás szükségességéről, amennyiben az szükséges, akkor arra árajánlatot is küld.
 
Nem érdemes várni!
 
A kötelező módosítás elmulasztásának ugyanis szankciója van, a cégbíróság 50 000 - 900 000 Ft közötti bírságot szabhat ki, és a céget akár megszűntnek is nyilváníthatja, elrendelheti a kényszertörlését.
 
Egyesekben felmerülhet, hogy a legutóbbi kötelező cégmódosítás (vezető tisztségviselő, és a tagok hiányzó személyes adatait, és adóazonosító-jelét kellett többek kötött bejelenteni) kapcsán is hasonló szankciókat helyeztek kilátásba, mégsem lehetett hallani a tömeges bírságolásról. Ez valóban így van, melynek oka a cégek túlnyomó többségének jogkövető eljárása volt (most is erre buzdítjuk Önöket), valamint a cégbírósági kapacitások hiánya volt.
 
A cégbíróságom most sem rendelkeznek nagyobb kapacitással arra, hogy minden céget ellenőrizzenek, de higgyék el, hogy a versenytársaik, esetleges haragosaik, irigyeik nem fogják sajnálni erre az időt. Ügyvéd partnerünk praxisában számos olyan eset fordult elő, hogy versenytárs, vagy névtelen jóakaró tett bejelentést a cégbíróságnál, és kezdeményezte a törvényességi eljárást. Ez esetben a bírság elkerülhetetlen, sőt a jogszerűtlen működés miatt bizonyos pályázatokból, tenderekből szerződésekből is kiüthető a cég. Arra is volt már példa ügyvédünk gyakorlatában, hogy a versenytárs, vagy sértődött munkavállaló hívta fel az ügyfelek, üzleti partnerek figyelmét a cég jogszerűtlen működésére. A kötelező módosítás elmulasztása ugyanis azt jelenti, hogy a cég 2016.03.15. napjától jogszerűtlenül fog működni. A jogszerűtlen működés miatt nem csak a cégbíróság, hanem ügyvédünk tapasztalatai alapján áttételesen a NAV is alkalmazhat szankciókat.
 
 
Üdvözlettel/Best regards:
 
dr. Pozderka Gábor ügyvéd
 
http://pozderka.hu
http://jogikerdesek.hu
Iroda: Budapest 11. kerület, Október 23-a utca 29. szám 3. emelet
Postacím.: 1507 Budapest, Pf.: 17.
Telefon: +3617849913 Mobil: +36203315204
Fax: +3617840069
 
 Vissza!

Stallum a Facebook-on

Kereső

Legfrissebb cikkek

Nézd meg, kivel üzletelsz!

Nem volt nehéz előre megjósolni, hogy a NAV egyre szélesebb körben ellenőrzi a vállalkozásoknál a kimenő és befogadott számlák összhangját. Legjellemzőbb esete, hogy olyan számla kerül ...

Bővebben ...

Születőben a minőségi könyvelői munka garanciarendszere

A magas színvonalú számviteli munka mellett elkötelezett könyvelők és a rossz könyvelők miatt pórul járt vállalkozások számára jó hírt jelenthet az a törvénymódosítás, amely alapot teremt a ...

Bővebben ...

Címkék