Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy adott vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámolója a vonatkozó törvényi előírások szerint készült. A könyvvizsgáló a munkáját meghatározott etikai normák és a könyvvizsgálati standardok alapján végzi, amelyek meghatározzák a kötelezően alkalmazandó munkamódszereket, eljárásokat. A könyvvizsgáló a munkája elvégzése után ún. független könyvvizsgálói jelentést ad ki a tulajdonos(ok) számára, amely egyértelműen és világosan tartalmazza a könyvvizsgáló beszámolóval kapcsolatos állásfoglalását.

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a könyvvizsgálói véleményt (záradékot). Ebben a könyvvizsgáló a tulajdonosoknak arról nyilatkozik, hogy a vizsgált beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A jelentés tartalmát tekintve lehet

  • tiszta záradék,
  • záradék figyelemfelhívással vagy
  • minősített záradék.

Ez utóbbi lehet:

  • korlátozott vélemény,
  • ellenvélemény vagy
  • véleménynyilvánítás visszautasítása.

A záradék soha sem jelenti azt, hogy a vállalkozás beszámolója minden hibától mentes, csak azt, hogy lényeges hibát nem tartalmaz. 

„A Stallum Kft vezetője és tulajdonosa, Dr.Sallai Csilla, a könyvelő-könyvvizsgáló szakma hazai elismert vezetője, a Könyvvizsgáló Kamara Könyvelői Tagozatának elnök asszonya, a könyvelők ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...