Esztergomi Takarékpénztár Rt.

Most nem csak az időutazást teszünk, hanem helyileg is, hiszen Esztergomba kirándulunk.
A város főtere a Széchényi tér, amely eredetileg a város középkori piactere volt. Az utcahossznyi tér ma sétáló utca, amelyet körbevesznek klasszicista, romantikus és barokk stílusú épületek, amelyek mára már műemléki védelem alatt állnak.

A Széchényi tér nyugati oldalán találjuk a 21-es számot, amely az ún. volt Takarékpénztár épülete, amely 1860-1862 között Híd József építész tervei alapján Prokopp János kivitelezésében készült. Háromszintes épület romantikus stílusban épült, amelynek két homlokzata van, az egyik a Széchényi térre néz, a másik pedig a Kossuth Lajos utcára. Az épületben a romantikus stílusjegyeket felfedezhetjük, de a részletes leírás helyett ajánlom inkábbi a korabeli kép megcsodálását.

 
A szemfüles, s esetleg Esztergomot jól ismerő olvasóban talán felmerül a kérdés, hogy miért ilyen régi képet mutatok meg az épületről, hiszen az épület mai is áll, s így akár egy mai felvételt is beszúrhattunk volna. A magyarázat nagyon egyszerű, hiszen Szakma Anno kirándulásunknak a célja az Esztergomi Takarékpénztár Rt, amelynek egy korabeli betétkönyvéről való a fentebbi kép.
   

 

 

 

 

 

Széchényi István Hitel című műve 1844-ben jelent meg, s e dátumot követően rohamosan létesültek Magyarországon pénzintézetek. Az Esztergomi Takarékpénztárat még abban az évben, az országban harmadikként Mitter Ferenc alapította. Az Esztergomi Takarékpénztár olyan sikeresen működött, hogy 15 év után már megkezdhették ennek az impozáns székháznak az építését.Az Esztergomi Takarékpénztár Rt ügyvezető igazgatója az esztergomi születésű Einczinger Ferenc 1904-ben származott vissza szülővárosba az Ipolyságból, ahol már 6 évet töltött az ottani Takarékpénztár könyvelőjeként. Ezt követően Einczinger Ferenc 40 évet töltött az Esztergomi Takarékpénztár ügyvezető igazgatói székében, s nyugdíjba vonulása egybeesett a bank fennállásának 100. évfordulójával. Ezen alkalomra íródott méltatásából idézzük az alábbiakat:
„Szaktekintély a bankszakmában. Mindig arra törekedett, hogy a Takarékpénztárban végzett munkája hasznos és eredményes legyen. Mind tisztviselőként, mind igazgatóként iparkodott az Esztergomi Takarékpénztár Rt. pénzügyi tekintélyét növelni, a kisemberek segítségére lenni. Mint a Takarékpénztár Rt, vezetője, módot találta arra, hogy az esztergomi társadalom közhasznú, szociális és művészi munkájában is szerepet vállaljon.”
S a méltatás is kitér a viharos időszakra, amelyet akkortájt jellemezte az országot
„Tíz év jutott ebből a békés, boldog időből, azután jött a világháború és a megpróbáltatások sorozata, a kommunizmus, Trianon, pénzlebélyegzés, infláció, a milliós bankjegyek világa, majd a pengő megjelenése, a bankzárlat és gazdasági válságok súlyos következményei. Azután alig örülhetett drága magyar véreink hazatérésének és hazánk megnagyobbodásának, ránk szakadt az újabb világháború, a légitámadások minden borzalmával.”
S a fenti két mondatban a szerződ összefoglalta a XX. század első felének történéseit.

S már itt a XXI. században két eredeti dokumentum van előttem, amely a Takarékpénztár fentebb idézett dicső, bár biztosan nagyon nehéz korszakát idézi.

1.    
Ez az Esztergomi Takarékpénztár Rt 70 pengőről szóló részvénye, amelynek szerint
„személy vagy jogutódainak mindazon jogok biztosítatnak, amelyek a részvényeseket az alapszabály értelmében megilletik”.
Kelt Esztergomban 1927 év november hó 21 napján.
E részvénnyel 10 db és pedig az 1928 üzlet évtől – 1937 üzlet évig szelvény adatott ki.”
 

Ez egy üres részvény, amely nem került forgalomba.
A részvény két sarkán megtalálhatjuk az Esztergomi Takarékpénztár Rt két befektetésének képét. Ahogy fentebb írtuk is a Takarékpénztár jól prosperált, s a nyereségét, illetve a betétesek pénzét gondos gazda módjára befektette. A két befektetés a követező.

Ebből az egyik a Szent Lőrincz utca bérpalotasor.
Ez az épület a mai napig is áll a Széchényi tér - Lőrincz utca sarkán, illetve húzódik a Lőrincz utca jelentős déli hosszán. Esztergomot szerető és ismerő olvasók bizonyára ráismernek erre az egy emeletes szép épületre, bár a mai jóval nagyobb kirakatportálok mára már megváltoztatták az hajdani épület képét, illetve a korabeli díszítések is leegyszerűsödtek az évek folyamán.

 
A másik ingatlan a Szent István Fürdőtelep. 1912-ben nyitotta meg kapuit, s ez volt az ország első fedett uszodája. A feljegyzések szerint akkor nagyon modern technikai megoldásokat hordozott magában a 20 méteres betonmedence. A kialakítás és a környezet is igen impozáns volt, így nem csak a város polgárainak, hanem idegen helyekről jövőknek is szolgálta a pihenését.

 

2.    
A másik dokumentum pedig az Esztergomi Takarékszövetkezet Rt betétkönyve. Ennek tulajdonosa Perger Magdolna helybeli lakos.
 
A takarékbetétkönyvbe az első betét 1921. december 28. történt, 2.000 korona összegben. 1922. januárban, majd februárban további 2.000-2.000 koronával nőtt a megtakarítás. Márciusban kivét volt, s maradt 1.600 korona, majd 1923 januárjában újabb 4.000 korona befizetés történt, s a betétkönyv egyenlege ezután 3600 korona lett.
 

S itt van ismét a történelem, amit a bankigazgató méltatásában is végiggondolhattunk. A következő bejegyzés 1926. április 10., amikor is a betét 1.000.000 korona, az egyenleg pedig 1.003.600 korona. Még mielőtt a kedves olvasó azt hinné, hogy Pergel Magdolna megnyerte a főnyereményt a lottón, fel kell idézni a kort. Ekkor kezdődött a nagy gazdasági világválság. A pénz rohamosan elértéktelenedett. Az akkori 1.000.000 koron megtakarítás nagyjából akkora nagyságot képviselt, mint egy-két évvel korábban a 2.000 korona.
Valószínűleg a válság miatt is a betétkönyv tulajdonosa igyekezett több alkalommal is pénzt betenni a könyvecskébe - bízva a bank biztonságában. Így 1926. június 09-re 4.003.600 korona volt a számláján.

 


A gazdasági válságot, illetve a pénzügyi válságot a korona pengőre történő váltásával igyekezett az akkori kormány megoldani. 1927. január 1-jén az előbbi 4.003.600 korona 320,28 pengőre lett átszámítva. Mit ér ez az összeg? Jogos a kérdés a mai ember számára. Erre választ ad egy korabeli kuplé szövege:
„Heti 200 pengő fixszel,
az ember könnyen viccel.”
Tehát az előző hét év megtakarítása gyakorlatilag másfél havi fizetéssel lett egyenértékű.

A megtakarítás lassan a kivétekkel elapadt.
Jött a következő fordulat: 1946. július 10. a betétkönyvben az addig meglévő 1 pengő egyenleget átfordították 86,100 milladópengőre. Mint ahogy tudjuk – és már itt a Szakma-anno rovatunkban is írtunk róla – az adópengő volt hivatva a háború utáni helyzet kezelésének.

 

Az adópengőt 1946. augusztus 1-től felváltotta a forint, mint hivatalos fizetőeszköz. Ennek előzeteseként a betétkönyvben a 1946. július 10. napján történt kifizetést már forint értékben is feltüntették. A további bejegyzéseket 1948-ból és 1949-ből forintban találhatjuk.

A betétkönyv utolsó bejegyzése 1949. január 11., amikor a betétkönyv 2 forint egyenleggel zárul.

Ez a betétkönyv egy ember életét sűríti pár lapra. Azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy a betétkönyv tulajdonosa igyekezett előrelátó módon a pénzét megtakarítani, a gazdasági környezet mégis mennyire ellehetetlenítette és megfosztotta a megtakarításait az értékétől.
Bár nem tudom ki volt Pergel Magdolna, de abban biztos vagyok, hogy nagyon sok munka, verejték lehet ebben az összegyűjtött summában, ami a betétkönyv végére 2 forintot ér. Ez a hölgy nem csak, hogy szemtanúja, de elszenvedő alanya is volt a történelemnek. Végig élte a koronától, a pengőn, az adópengőn keresztül a forinthoz vezető rögös utat.

A minap megmutattam ezt a betétkönyvet egy gazdasági tanulmányokat folytató ismerősömnek. Ő így fogalmazta meg a tanulságot „Bízom benne, hogy az én generációm már nem válhat így a gazdaságpolitika áldozatává.”

A fiatalember szavaival egyetértünk, s reméljük, hogy a mai dokumentumai majd a jövőben valamilyen felívelő gazdagodást fognak mutatni. Csak éppen az kérdés, hogy a mai kor digitális dokumentuma lehetőséget adnak-e majd az utókornak arra, hogy azokat kézbe vegye, elgondolkodjon azokon … úgy mint mi az előbbiekben az Esztergomi Takarékpénztár Rt részvényén vagy betétkönyvén.

 
 További szakma anno cikkek

BNI tagságom egyik nagy előnyének tartom, hogy megismertem dr. Sallai Csillát és a Stallum Kft-t, akikkel stratégiai partnerséget kötöttünk.  Csilla  cége nem egy átlagos könyvelő iroda, ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...