Ma már egy gombnyomás a kamatszámítás .... de nem volt ez mindig így!

Ma már egy gombnyomás a kamatszámítás

… de nem volt ez mindig így!

„Hosszas hivatalos működésem alatt azt tapasztaltam, hogy a kamatok kiszámítása, különösen azon tisztviselőnél, a kinek munkája nagyobbrészben ebből áll, tömérdek idő és munkaveszteséggel van egybekötve és még, ha ezen kiszámításokat a legnagyobb gonddal teljesíti is, egy számjegy elvétése vagy bármely legkisebb hiba becsúszása következtében vagy anyagilag károsodik a tisztviselő, vagy legalább nehézményekre ad okot, melyek elintése újabb és újabb munkát és időt vesz igénybe.”


1897 évben írta e sorokat Gitschner Rezső – m.kir.adótiszt Nagy-Szebenben az általa összeállított

Koronaértékű kamatszámítási táblázatok.
                                                                        című kiadvány előszavában.
A címben már megtaláljuk a célközönséget, hiszen a mű:

„Szükséges, hasznos és megbízható segélyeszköz
állami pénztárak, állami és megyei számvevőségek, bíróságok, ügy védek, városi adóhivatalok és községi elöljáróságok, takarék- és hitelintézetek, valamint kereskedők részére”


A mű – az akkori nyelvhasználatnak megfelelően – a magyar mellett német nyelven is tartalmazott mindent. A kettős nyelvhasználatról történelem órán tanultakat  szemléleti ez a kiadvány is – minden szöveg magyarul és németül szerepel benne.

A mai irodai munkában amit csak lehet xls táblázatba rendezünk. Igyekszünk a tartalmat és a formát a lehető legjobban összhangba hozni. De anno ment ez excel nélkül is:


„Ezen füzet összeállításánál arra voltam tekintettel, hogy abban a leginkább szokásos kamatláb mindenikére nézve egy-egy táblázat, valamint netaláni szükség esetére ¼ és ½ %-os kiegészítő-tálázat is foglaltassék és ezen táblázatokat alapos megfontolás után olykép osztottam be, hogy minden kamatlábra nézve a vonatkozó táblázat csak két oldalra terjedjen, miáltal minden időfecsérléssel járó lapozgatás és keresés nélkül a legkönnyebb és a kipróbált leggyorsabb módon a vonatkozó rovatok egyszerű leolvasására, esetleg összeadása által azonnal megkapjuk a kellő kamatmennyiséget bármely pénzösszegre nézve, évekre, hónapokra és napokra számítva.”

A kiadvány ára 1 Korona volt. Nehéz megítélni most, hogy ez a segédeszköz olcsó vagy drága volt-e. A szerző azonban ebben segít a mai kor emberének ebben a kérdésben is:


„Czélom az volt, hogy ez által tisztviselő-társaim munkáján könnyítsek és azok kényelmesen, könnyűséggel és mégis biztosan dolgozhassanak. Ha ezen czélt elérnem sikerül, munkám jutalmát tisztelt társaim elismerésében fogom találni, - az anyagi előnyökről, tekintettel művem olcsóságára, már előzőleg lemondottam.”


Manapság bizony elég ritka az ilyen anyagi természetű hitvallás …
Amikor majd a beszámolóhoz állítjuk össze a késedelmi kamatokat tartalmazó táblázatot, másoljuk a képletet az egyik cellából a másikba, újra eszünkbe juthat, hogyan számolták elődeink a kamatokat három-négy emberöltővel ezelőtt. Az összehasonlításnál juthatunk arra az eredményre, hogy „csak” a technikai eszközök változtak körülöttünk …


A múlt értékeinek a tisztelete a stabil jelen és a konstruktív jövő alapja!
 További szakma anno cikkek

Tisztelt Elnök Asszony, Kedves Csilla!

A héten lezajlott szakmai versenyek második fordulóján és díjátadáson személyes részvételéért,
továbbá a versenyek támogatásáért ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...