Számvető könyvecske

Hogy most került sorra eme „kincs” bemutatása, részemről nem más, mint tisztelgés a 1848-as magyar forradalom és szabadságharc emléke előtt.
Szerencsére a 166 év távlata ellenére léteznek még szép számmal kordokumentumok. Ilyenek például a Kossuth-bankók. Nézzük meg, mit ír róla a Wikipédia.


„1848 nyarán Kossuth Lajos pénzügyminiszter azzal próbálta stabilizálni az ország pénzügyi helyzetét, hogy az udvar tiltakozása ellenére önálló magyar bankjegyet bocsátott ki forint néven. A szabadságharc kitörése után az ország magyar ellenőrzés alatti területein ez a papírpénz volt forgalomban. A magyar forint a nép körében a Kossuth-bankó elnevezést kapta. 1848. augusztus 6. és 1849. március 24. között 1, 2, 5, 10 és 100 forintos címletű bankjegyek kerültek forgalomba.”

E két kép pedig megérdemli, hogy pár pillanatot elidőzzünk a bankók nézegetésével. Mindkét papírpénzen megtaláljuk Kossuth Lajos egykori pénzügy-miniszteri – cirkalmas – aláírását is.
De maradjunk azért a pénz bűvkörében, pontosabban a kereskedések világában.

Íme, egy könyvecske. Bár gerince s lapjai még épségben vannak, az idő és a sok használat kissé viseltessé tette. Kemény fedelén szürke papírborítás, belső lapjai érdes tapintásúak, itt-ott látszanak a lapozgató ujjak lenyomatai is. Üres oldalain ceruzával rávésett neveket, mára már elmosódott jegyzetek, melyek valaki számára fontosak lehettek.

Nyissuk ki a könyvecskét:


Tovább lapozva E’ Számvető Könyvnek Hasznáról tudhatunk meg igen fontos információkat.


„Mint példának okáért, ha véssz 50 font Selymet, fontját 12 forinton, vedd eszedbe, hogy a levél szám jegyzi a Marhát, mellyet vettél; fordítsad azért mindjárást az 50-dik levelet, és ott a’ 12-dik szám ellenében látsz 600 és annyin vetted az 50 font Selymet. Ha pedig 12 forinton 85 pénzen adtad-el fontját, keress azon 50-dik levélen 95 és annak ellenében látsz 4750, melly tészen négy-ezer hét-száz ötven pénzt; az az: fl. 47 d. 50 mert száz Magyar pénz mindenkor egy forintot tészen, és ennyi az el-adott Selyemnek a’ nyeresége.”


Ne tessék mosolyogni ezeken az egyszerűnek tűnő gazdasági számításokon! Akkortájt az írás, olvasás és számolás tudománya nem mindenkinek adatott meg!

S valóban, ez nem más, mint egy szorzótábla. Manapság egy számoláshoz bárki előkapja a mobil telefonját. Akkor pedig elővették a számvető könyvecskét.
De azért több is ez, mint egy szorzótábla, mert útbaigazítást ad egyéb fontos dolgokban, úgy, mint például a Szolgák’, avagy szolgálók esztendei béreknek igen hasznos TÁBLÁTSKÁJA.

S e kis könyvecske rejt még további érdekességeket…
Ha akkoriban azt mondta volna valaki, hogy „hozamszámítás” vagy „DB1”, az atyafiak biztosan komótosan megszívták volna pipájukat, majd a kavargó füstfelhőn át bizalmatlanul hunyorogva méregették volna a messziről jött idegent. De ha az inkább azt mondta volna, hogy „Interes”, akkor bizony már elismerő fejbiccentés lett volna válasz …


Megtaláljuk még e könyvecskében az akkori mértékegységeket is, azok váltását - no de persze nem az ún. SI rendszerben.
S hogy visszakanyarodjunk a pénz világához – a lapokon szép rendben fel vannak sorolva az arany és ezüst mértékei és a különféle fizetőeszközök, s azok egyenértékesei, mint például:


„Az Alsó Magyar Országi Pénz.
1 Forint tészen 100 Körmöczi pénzt vagy 20 Császá-Garast.
1 Császár Garas 5 pénzt.
1 Pénz 2 Batkát.
1 Batka 2 Fillért.
1 Felső Magyar Országi Forint 80 Körmöczi pénzt.”


A különböző pénznemek és váltási arányok láttán szinte az az érzésünk, mintha most váltogatnánk az eurót dollárra, dollárt jenre és így tovább. De azért van egy nagy különbség az akkori és a mostani pénznemek között: mostani fizetőeszközök már csak ún. „papírpénzek, azaz már nincs mögöttük nemesfém fedezet!
Óhatatlan, hogy a XXI. század embere e régiségek láttán ne vegye észre a különbségeket és ne vonjon párhuzamokat. Ehhez próbáltunk meg most – a 48-as forradalomra is gondolva – némi segítséget adni.

A múlt értékeinek a tisztelete a stabil jelen és a konstruktív jövő alapja. További szakma anno cikkek

20 éve dolgozom Dr.Sallai Csillával és a cégével, az alábbi tapasztalataimról tudok röviden beszámolni, a Stallum Kft-t az alábbiakban tudnám röviden jellemezni.

Sallai Csilla varázslatos személyisége és ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...