Könyvelői felelősség, szabályzatok elkészítése

Könyvelői felelősség, szabályzatok elkészítése
(Könyvelési szerződés, Kártérítési felelősség,
Tipikus könyvelői hibák, Kötelező szabályzatok)Könyvelői felelősség – 180 perc

Könyvelési szerződés:
■ Szükséges szakmai ismeretek  
■ Ügyfélből eredő kockázatok
■ Könyvelői szerződés szükségessége
■ A könyvelő feladatai (Eredményt létrehoz, Ügyet ellát)
■ Megbízási szerződés? Vállalkozási szerződés? (Régi Ptk. – új Ptk.)
■ Könyvelői szerződés tartalma, tárgya
■ Könyvelői szerződés formája
■ Szolgáltatási területek – I.

         ■ Számviteli szolgáltatás
         ■ Könyvviteli szolgáltatás
         ■ Adózási szolgáltatás
         ■ Bérügyviteli szolgáltatás

■ Szolgáltatási területek – II.
         ■ Vállalt szolgáltatás
         ■ Opcionális szolgáltatások
         ■ Nem vállalható szolgáltatások
■ Meghatalmazás
         ■ Állandó meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt
         ■ Eseti képviselet az adóhatóság előtt
■ Számviteli bizonylatok átadása az ügyfél által
         ■ Input oldal
         ■ Output oldal
■ Könyvelési díj (Hogyan állapítsuk meg a könyvelési díjat? Mit tegyünk, ha az ügyfél nem fizet? Teljesítés megtagadása – szolgáltatás szüneteltetése, Visszatarthatók-e a könyvelési iratok a könyvelési díj biztosítására?
■ Eljárási szabályok rögzítése
■ Meghatalmazottak, kapcsolattartók
■ Pénzmosás elleni kötelezettségek
■ Könyvelő iroda adatvédelmi kötelezettségei
■ Személyes adatok kezelése
■ Titoktartás
■ Szerződés megszűnése

Könyvelők kártérítési felelőssége:
■ Általános szabályok (Jogellenes magatartás, Felróhatóság, Kár fogalma, Kár-e az adóhiány?, Okozati összefüggés, Több személy közös károkozása, Kártérítés módja) ■ Kárenyhítési kötelezettség
■ Felelősség az alkalmazott károkozásáért
■ Felelősség kizárása és korlátozása a könyvelői szerződésben
■ Elévülés
■ Felmentvény a kártérítési felelősség alól
■ Kártérítési követelés érvényesítése a könyvelő irodával szemben
■ Könyvelő (mint állandó meghatalmazott) felelőssége
■ Adókötelezettségek miatti felelősségi szabályok
■ Munkaviszonyban alkalmazott könyvelők kártérítési felelőssége
■ Munkáltató közrehatása
■ Hogyan érvényesíti kárát a munkáltató?
■ Munkáltató felelősségbiztosítása, és az alkalmazott kártérítési kötelezettsége ■ Főkönyvelők, gazdasági igazgatók kártérítési felelőssége
■ Ptk. és Btk. vonatkozó rendelkezései


Tipikus könyvelői hibalehetőségek – 90 perc

■ Számviteli jellegű hibák
    Könyvvezetéssel kapcsolatban keletkező hibák
    Beszámolóban vétett hibák
    Önellenőrzés, ellenőrzés számviteli kezelése
    Számvitellel kapcsolatos szankciók – számviteli fegyelem megsértése
■ Adózási szankciói
    ART számviteli fegyelem megsértése
■ Sztv. kritikus pontjai
■ Szja- és járulékcsapdák
■ ÁFA hibalehetőségei
■ TAO hibalehetőségei


Szabályzatok elkészítése – 90 perc

■ Miért van szükség szabályzatokra?
■ Kinek a feladata a szabályzatok elkészítése
■ Kötelező szabályzatok
         ■ Számviteli politika
         ■ Pénzkezelési szabályzat
         ■ Leltározási szabályzat
         ■ Önköltség-számítási szabályzat
         ■ Számlatükör
         ■ Számlarend
■ Opcionális szabályzatok
         ■ Szervezeti és működési szabályzat
         ■ Nem pénzbeli juttatások szabályzata
         ■ Gépkocsi-használati szabályzat
         ■ Kiküldetési szabályzat
         ■ Bizonylati rend
         ■ Irodai rend

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft. aktuális rendezvényei: http://www.vezinfo.hu/Vissza!

Több mint egy éve ismerem dr Sallai Csillát, és sokszor lenyűgözött, hogy mennyire napra kész a változásokban, és milyen sok ötlete van arra, hogy legyen rendben egy cég könyvelése. Az, hogy 12 fővel dolgoznak, objektíven ...

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...