Könyvelői felelősség, szabályzatok elkészítése

Könyvelői felelősség, szabályzatok elkészítése
(Könyvelési szerződés, Kártérítési felelősség,
Tipikus könyvelői hibák, Kötelező szabályzatok)Könyvelői felelősség – 180 perc

Könyvelési szerződés:
■ Szükséges szakmai ismeretek  
■ Ügyfélből eredő kockázatok
■ Könyvelői szerződés szükségessége
■ A könyvelő feladatai (Eredményt létrehoz, Ügyet ellát)
■ Megbízási szerződés? Vállalkozási szerződés? (Régi Ptk. – új Ptk.)
■ Könyvelői szerződés tartalma, tárgya
■ Könyvelői szerződés formája
■ Szolgáltatási területek – I.

         ■ Számviteli szolgáltatás
         ■ Könyvviteli szolgáltatás
         ■ Adózási szolgáltatás
         ■ Bérügyviteli szolgáltatás

■ Szolgáltatási területek – II.
         ■ Vállalt szolgáltatás
         ■ Opcionális szolgáltatások
         ■ Nem vállalható szolgáltatások
■ Meghatalmazás
         ■ Állandó meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt
         ■ Eseti képviselet az adóhatóság előtt
■ Számviteli bizonylatok átadása az ügyfél által
         ■ Input oldal
         ■ Output oldal
■ Könyvelési díj (Hogyan állapítsuk meg a könyvelési díjat? Mit tegyünk, ha az ügyfél nem fizet? Teljesítés megtagadása – szolgáltatás szüneteltetése, Visszatarthatók-e a könyvelési iratok a könyvelési díj biztosítására?
■ Eljárási szabályok rögzítése
■ Meghatalmazottak, kapcsolattartók
■ Pénzmosás elleni kötelezettségek
■ Könyvelő iroda adatvédelmi kötelezettségei
■ Személyes adatok kezelése
■ Titoktartás
■ Szerződés megszűnése

Könyvelők kártérítési felelőssége:
■ Általános szabályok (Jogellenes magatartás, Felróhatóság, Kár fogalma, Kár-e az adóhiány?, Okozati összefüggés, Több személy közös károkozása, Kártérítés módja) ■ Kárenyhítési kötelezettség
■ Felelősség az alkalmazott károkozásáért
■ Felelősség kizárása és korlátozása a könyvelői szerződésben
■ Elévülés
■ Felmentvény a kártérítési felelősség alól
■ Kártérítési követelés érvényesítése a könyvelő irodával szemben
■ Könyvelő (mint állandó meghatalmazott) felelőssége
■ Adókötelezettségek miatti felelősségi szabályok
■ Munkaviszonyban alkalmazott könyvelők kártérítési felelőssége
■ Munkáltató közrehatása
■ Hogyan érvényesíti kárát a munkáltató?
■ Munkáltató felelősségbiztosítása, és az alkalmazott kártérítési kötelezettsége ■ Főkönyvelők, gazdasági igazgatók kártérítési felelőssége
■ Ptk. és Btk. vonatkozó rendelkezései


Tipikus könyvelői hibalehetőségek – 90 perc

■ Számviteli jellegű hibák
    Könyvvezetéssel kapcsolatban keletkező hibák
    Beszámolóban vétett hibák
    Önellenőrzés, ellenőrzés számviteli kezelése
    Számvitellel kapcsolatos szankciók – számviteli fegyelem megsértése
■ Adózási szankciói
    ART számviteli fegyelem megsértése
■ Sztv. kritikus pontjai
■ Szja- és járulékcsapdák
■ ÁFA hibalehetőségei
■ TAO hibalehetőségei


Szabályzatok elkészítése – 90 perc

■ Miért van szükség szabályzatokra?
■ Kinek a feladata a szabályzatok elkészítése
■ Kötelező szabályzatok
         ■ Számviteli politika
         ■ Pénzkezelési szabályzat
         ■ Leltározási szabályzat
         ■ Önköltség-számítási szabályzat
         ■ Számlatükör
         ■ Számlarend
■ Opcionális szabályzatok
         ■ Szervezeti és működési szabályzat
         ■ Nem pénzbeli juttatások szabályzata
         ■ Gépkocsi-használati szabályzat
         ■ Kiküldetési szabályzat
         ■ Bizonylati rend
         ■ Irodai rend

Vezinfo Kiadó és Tanácsadó Kft. aktuális rendezvényei: http://www.vezinfo.hu/Vissza!

"Dr. Sallai Csillát több mint egy éve ismerem, és bátran mondhatom, hogy eddigi üzleti pályafutásom alatt, még nem találkoztam ennyire elkötelezett, szakértő könyvvizsgálóval.

Bővebben...

Árfolyamok

EUR
CHF
USD

Kamatkedvezmény

Minden esetben kamatköteles, ha a cég a dolgozójának ideiglenes pénzt ad kölcsönt?

Jó hír – nem! Vannak kivételek, amelyeknél nem kell a dolgozónak kamatot fizetni vagy a meg nem fizetett kamatot jövedelemként leadózni.

Bővebben...